• Linie konstrukcyjne

  Przy pierwszym uruchomieniu programu, po lewej stronie ekranu znajdują się paski narzędzi, a na nich ikony: włączania i wyłączania okna Menadżera projektu, Widoku 3D, Siatki oraz Punktów zaczepienia. Dodatkowo opcje […]

  Czytaj dalej >>
 • Zmiana interfejsu ArCADia 11.1

  Przy pierwszym uruchomieniu programu ArCADia 11.1 pojawia się okno, w którym można wybrać interfejs użytkownika: Architekt początkujący, Architekt zaawansowany, Konstruktor, Instalator Gazownictwa, Instalator Wod-Kan, Instalator Ogrzewnik, Instalator Elektryk, Tylko licencja […]

  Czytaj dalej >>
 • Połączenie programów ArCADia i R3D3-Rama 3D

  Pierwszym połączeniem programów ArCADia z R3D3-Rama 3D była opcja tworzenia więźby dachowej. Dach stworzony w module ArCADia-ARCHITEKTURA wraz z facjatkami, oknami połaciowymi i wszelkimi otworami przenoszony jest do programu konstrukcyjnego. […]

  Czytaj dalej >>
 • Typ a szablon, czyli jak zapisać własne ustawienia elementów

  Dla zapisania własnych ustawień w systemie ArCADia mamy dwie możliwości: Typ i Szablon. Jaka jest między nimi różnica? Typ zapisuje parametry obiektu, a szablon jego sposób rysowania, opisu i domyślnie […]

  Czytaj dalej >>
 • Nowy program INTERsoft-INTELLICAD

  INTERsoft-INTELLICAD to program CAD przeznaczony do tworzenia dokumentacji 2D i 3D. Formatem zapisu (i odczytu) jest DWG od wersji 2.5 do 2013. Interfejs programu oparty jest na wstążkach, obszarze poleceń […]

  Czytaj dalej >>
 • Personalizacja programu ArCADia 10

  Interfejs nowej wersji ArCADia 10 oparty jest na wstążkach, których nie można już, tak jak to było z paskami narzędzi przemieszczać po całym ekranie. Wstążki albo są wyświetlane przez cały […]

  Czytaj dalej >>

Kopiowanie elementów między kondygnacjami

Kopiowanie elementów miedzy kondygnacjami może odbywać się na różne sposoby. Najczęściej korzystamy z zaznaczenia tego, co chcemy kopiować, a następnie kombinacji klawiszy Ctrl+C. W ten sposób możemy przekopiować dowolnie zaznaczony elementy systemu ArCADia (ścianę, słup, przewód, rurę, grzejnik, piec gazowy itd.). Oczywiście mówimy tu o elementach „samodzielnych” jak ściana czy słup. Nie oknach i drzwiach, których samodzielnie nie przekopiujemy, bo […]

Czytaj dalej

Nowa wersja programu ArCADia, co z własnymi ustawieniami, bibliotekami i szablonami

Za chwile wyjdzie kolejna wersja programu. W obecnej mamy własne ustawienia programu, skróty klawiszowe, aliasy, biblioteki typów, materiały, obiekty 2d i 3d, szablony itd. Czy po zainstalowaniu nowej wersji wszystko będzie trzeba definiować raz jeszcze? Większość naszych elementów przekopiuje się sama przy pierwszym uruchamianiu programu, pozostałe będziemy musieli przenieść. Nowa wersja programu przy pierwszym uruchomieniu skopiuje szablony, typy, obiekty 2D […]

Czytaj dalej

Przenoszenie własnych ustawień dla programów ArCADia i ArCADia PLUS

Jeśli zmieniamy komputer i przenosimy „stanowisko pracy”, czyli przeinstalowujemy program, to chcemy szybko dostosować jego ustawienia do własnych przyzwyczajeń. Ne da się jednak tego zrobić automatycznie czy też jednym plikiem. Musimy się do tego przygotować zapisując wszystkie własne ustawienia, jeśli do tej pory nie zrobiliśmy kopii. Jeśli je mamy, to możemy użyć, jeśli nie, to musimy zapisać Palety narzędzi (poprzez […]

Czytaj dalej

Wprowadzanie terenu

Teren w projekcie można zdefiniować na kilka sposobów. Jeśli nie mamy wprowadzonego podkładu geodezyjnego definiujemy punkty wysokościowe od wysokości bazowej budynku. W poniższym przypadku teren (jego większą część) ustawiamy na wysokości 10 cm poniżej zera budynku, czyli od –0.10 m n.p.m. Jeśli w jakiejś części projektu mamy podwyższenie lub obniżenie terenu odpowiednio je definiujemy, najpierw wprowadzając główny poziom terenu dookoła, […]

Czytaj dalej

Tworzenie kondygnacji

Pierwsza kondygnacja tworzy się automatycznie wraz z budynkiem. Budynek zaś może być stworzony automatycznie przy wprowadzaniu dowolnego elementu systemu takiego jak np.: ściana, rura, przewód itd. Jeśli projekt rozpoczęty jest od wstawienia Widoku rzutu wówczas w oknie Menadżera projektu należy samodzielnie wprowadzić budynek ikoną <img src=”/gfx/icon/aa-AddBuilding.png” alt=”ikona” title=”” style=”float: left; margin: 10px;” /> Dodaj nowy budynek. Budynek zawsze wstawiany jest z […]

Czytaj dalej

Szablon projektu

Przy pracy z systemem ArCADia zapisujemy definiowane elementy do Bibliotek globalnej lub Biblioteki projektu. Zapis ten jednak nie obejmuje wszystkich definiowanych parametrów, gdyż obejmuje tylko to, co znajduje się w panelu Parametry typu. Sposób rysowania poszczególnych elementów, czyli grubości i rodzaj pisaków, wielkości i krój czcionki jak widać na powyższym zrzucie nie znajduje się w obszarze zapisu typu, nie zapisuje […]

Czytaj dalej

Ukrywanie pomieszczeń na rzucie

Przy rysowaniu elementami systemu ArCADia program wyręcza nas w niektórych zadaniach. Dobrym przykładem jest tu tworzenie pomieszczeń, które następuje automatycznie po zamknięciu obrysu ścian. Pomieszczenie tworzone jest wyłącznie przez ściany i ściany wirtualne, które zostaną narysowane z zamkniętym układzie. Czasem stworzone pomieszczenia przeszkadzają w rysowaniu, tabele od nich są duże i utrudniają wybór punktów zaczepianie lub po prostu zajmują za […]

Czytaj dalej

Zapis właściwości elementów systemu ArCADia

System ArCADia pozwala na edycję i zapis ustawień elementów przed, podczas i po wprowadzeniu. W dowolnym momencie pracy z projektem można te ustawienia zapisać. W programie dostępne są dwie biblioteki: globalna (2.) i projektu (1). Biblioteka globalna dzieli się na standardową i użytkownika. Biblioteka standardowa jest instalowana wraz z programem i jest nieedytowalna. Nie da się jej zmienić czy nadpisać. […]

Czytaj dalej

Poziom szczegółowości widoków

ArCADia posiada różnego rodzaju widoki: rzut, widok 3D, CAD 3D, przekrój, aksonometrię, rozwinięcie, schemat ideowy. Rodzaj dostępnego widoku zależy od posiadanych licencji na moduły branżowe. Jednak wszyscy mają dostęp do widoków: rzutu, 3D oraz CAD 3D. W trakcie pracy nad projektem, w czasie przybywania danych program potrzebuje coraz więcej zasobów komputera. Wstawianie dodatkowych widoków jeszcze zwiększa to zapotrzebowanie. Dlatego trzeba […]

Czytaj dalej

Wstawianie widoku CAD 3D

Podczas rysowania w programie ArCADia 12 tworzone są trzy widoki jednocześnie: rzut, widok 3D oraz CAD 3D. Pozostałe przekrój, aksonometrię, rozwinięcie itd. użytkownik samodzielnie wprowadza do projektu. Projekt rysujemy na rzucie, widok 3D służy nam głównie do sprawdzania poprawności wprowadzanych danych. A widok CAD 3D? Może on zastąpić widok 3D, ale głównie służy do przekazywania danych o modelu innym projektantom, […]

Czytaj dalej
1 2 3 4 8