Linie konstrukcyjne

Przy pierwszym uruchomieniu programu, po lewej stronie ekranu znajdują się paski narzędzi, a na nich ikony: włączania i wyłączania okna Menadżera projektu, Widoku 3D, Siatki oraz Punktów zaczepienia. Dodatkowo opcje odświeżania rysunku, zoomowania (czyli powiększania i pomniejszanie widoku rysunku) oraz pomocnicze. Jeśli użytkownik nie wyłączy tych pasków, to będą one przy kolejnych uruchomieniach programu.

Wszystkie opcje z lewego paska znajdują się na również wstążkach położonych na górze ekranu, ale żeby ich długo nie szukać zostały wyciągnięte na wierzch.
Trzeci pasek narzędzi jest trochę inny od tych powyżej, ponieważ jest to pasek narzędzi pomocniczych. Zaczynają go ikony mierzenia odległości i pola, a poniżej są elementy, które mają pomóc w rysowaniu budynku, czy instalacji. Założeniem tych opcji jest to, że przed wydrukiem zostaną wyłączone, ponieważ maja tylko pomoc przy projektowaniu. Dlatego też przy ich użyciu są automatycznie wprowadzane do podgrupy Pomocnicze w grupie Elementy użytkowania na danej kondygnacji lub terenie zewnętrznym.

Opcja Pomiar i Pole to informacje o obmierzanych elementach. Są wyświetlane tyko chwilowo, od ich wprowadzenia do wyjścia z opcji. Nie zostaną na rysunku, ale zmierzyć możemy kilka elementów, wskazując kolejno pierwszy i drugi punkt obmiaru. Wszystkie wyniki znikną wraz z wciśnięciem prawego klawisza myszy, z klawiatury ESC lub Enter. Opcja Pola pokazuje kolejne długości wskazywanego wieloboku, a na środku wielkość obmiaru. Po wciśnięciu prawego klawisza myszy, z klawiatury ESC lub Enter wartości przestają być wyświetlane.
Pod opcjami pomiaru znajdują się proste prowadzone przez cały ekran. Można wybrać od razu prostą pionową lub poziomą lub pod kątem. Ta ostatnia może być wprowadzona przez podanie wartości kąta lub jego wskazanie. Jeśli znamy kąt dla prostej, to po kliknięciu na ikonę Pod kątem wprowadzamy wartość kąta np. 45 i zatwierdzamy poprzez Enter. Pamiętajmy, że żeby podać wartość nie musimy nigdzie klikać, wystarczy wpisać 45 i zatwierdzić prawym klawiszem myszy lub Enterem z klawiatury. Jeśli chcemy wskazać kąt, to klikamy na dwa punkty na już istniejącym na rysunku elemencie, tak, aby wskazać jego kąt, wówczas otrzymamy podrys prostej, którą w kolejnym kliknięciu wprowadzimy.

Prostą równoległą można wprowadzić w dowolnym miejscu lub w zadanej odległości od innego elementu rysunku. Tu dość ważna informacja, że tylko elementy cad, czyli linie, polilinie i proste będą odniesieniem dla tej prostej. Ściany, przewody elektryczne czy rury nie. Na tych elementach trzeba najpierw narysować prostą, a równoległa do niej w następnym kroku.

Po wybraniu opcji prostej Równoległej należy podać wartość i zatwierdzić wprowadzenie poprzez Enter.

Następnie wskazać prostą lub linię jako odniesienie i stronę odłożenia wpisanej odległości.

Pozostałe opcje pomocnicze przy wprowadzaniu albo wskazujemy kolejne punkty, czy wierzchołki, albo po wskazaniu pierwszego podajemy odpowiednio, współrzędne.