Poziom szczegółowości widoków

ArCADia posiada różnego rodzaju widoki: rzut, widok 3D, CAD 3D, przekrój, aksonometrię, rozwinięcie, schemat ideowy. Rodzaj dostępnego widoku zależy od posiadanych licencji na moduły branżowe. Jednak wszyscy mają dostęp do widoków: rzutu, 3D oraz CAD 3D. W trakcie pracy nad projektem, w czasie przybywania danych program potrzebuje coraz więcej zasobów komputera. Wstawianie dodatkowych widoków jeszcze zwiększa to zapotrzebowanie. Dlatego trzeba […]

Czytaj dalej

Wstawianie widoku CAD 3D

Podczas rysowania w programie ArCADia 12 tworzone są trzy widoki jednocześnie: rzut, widok 3D oraz CAD 3D. Pozostałe przekrój, aksonometrię, rozwinięcie itd. użytkownik samodzielnie wprowadza do projektu. Projekt rysujemy na rzucie, widok 3D służy nam głównie do sprawdzania poprawności wprowadzanych danych. A widok CAD 3D? Może on zastąpić widok 3D, ale głównie służy do przekazywania danych o modelu innym projektantom, […]

Czytaj dalej

Pływające okno wprowadzania danych

W programie ArCADia 12 i INTERsoft-INTELLICAD dla wprowadzania danych zostało udostępnione okno przy kursorze. Jest ono dostępne głównie przy wprowadzaniu elementów. Elementy CAD i większość obiektów systemu ArCADia korzysta z wyżej pokazanego okna wprowadzania danych. Umożliwia ono nie tylko wprowadzenie współrzędnych, ale także wybór podopcji dostępnych również w obszarze poleceń i w oknie zgłoszeń. Do tej wersji domyślnie było włączone […]

Czytaj dalej

Jak zapisać plik dwg w bibliotece programu

Bibliotekę obiektów 3D można powiększać na różne sposoby: Można stworzyć trójwymiarowy model w ArCADii lub ArCADii PLUS. Można z obiektów systemu ArCADia zdefiniować i zapisać nowy obiekt. Można zaimportować obiekt w formatach: obj, 3ds, aco, o2c. Można zapisać obiekt zaczytany do programu ArCADia. Pierwsza możliwość to stworzenie własnego modelu w przestrzeni programu ArCADia. Do dyspozycji mamy powierzchnie i proste elementy […]

Czytaj dalej