Drogi ewakuacyjne – nowe opcje

ArCADia 14 rozszerzona została o nową wersje modułu ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE, w który wprowadzone zostały nowe symbole według normy PN EN ISO 7010:2012. Cały Eksplorator symboli został zmodyfikowany i uporządkowany według znaków i norm, w których się znajdują. Nadal bowiem mamy tu symbole ze starszych norm, żeby stworzone wcześniej projekty nie uległy automatycznym zmianom. Jedną z nowych opcji modułu jest Kierunek […]

Czytaj dalej