Wprowadzanie ściany osią konstrukcyjną

Wprowadzanie ścian osią konstrukcyjną, to opcja domyślnie dostępna w ArCADii do wersji 11. Wyższe wersje programu domyślnie wprowadzają ściany jedną z krawędzi. Do wersji 11 pod ikoną Ściana znajdowała się opcja rysowania ścian, które domyślnie były wprowadzane osią konstrukcyjną. Można było oczywiście linie wstawienia zmienić w oknie wstawiania np. na jedna z krawędzi. Opcja ta rysowała kilka ścian, jedną za drugą, dokładnie tak jak rysowane są linie w większości programów CAD. Od wersji 12 doszła nowa metoda rysowania ścian i to ona jest teraz domyślnym sposobem ich wstawienia. Ściana jest teraz wprowadzana wyłącznie jedną z krawędzi. Rysowanie zaczynamy od wskazania początku i końca ściany (oczywiście możemy podać długość i kąt wprowadzenia w oknie znajdującym się zaraz przy kursorze. Po wskazaniu lub podaniu długości i kierunku (kąta) musimy wybrać krawędź wprowadzania i ZANIM klikniemy, kolejność położenia warstw. W tym sposobie rysowania w prosty i graficzny sposób w zależności od przesunięcia kursora definiujemy wygląd i położenie warstw ściany:

– kursor poniżej lub powyżej (lub na prawo lub na lewo) ściany – wybieramy krawędź wprowadzenia

– kursor za lub przed końcem ściany – definiujemy kolejność warstw.

Kliknięcie lewym klawiszem myszy (nad/pod ścianą, za jej końcem lub przed) wprowadza ścianę. Opcja się nie kończy, możemy wprowadzać druga ścianę znów wskazując początek, koniec, krawędź wprowadzenia i kolejność warstw. Wychodzimy z opcji prawym klawiszem myszy.

Pod ikoną Ściana znajduje się Ściany, która jest opcją rysowania ściany osią lub krawędzią z wyborem z okna wstawiania. W tym przypadku zmiana warstw następuje w oknie wprowadzania tak samo jak linia wstawiania.

  1. Linia wprowadzania ścian (krawędź, oś geometryczna, oś konstrukcyjna, krawędź).
  2. Obrót warstw
  3. Dojście do okna właściwości
  4. Opcje śledzenia wprowadzonych już na rzucie ścian
  5. Opcje wprowadzania, np. odsunięcie od wskazanego punktu, wprowadzenie w połowie wyznaczonego odcinka, wprowadzenie ściany równoległej do już istniejącej itd.
  6. Dojście do ustawień rysowania, włączanie i wyłączanie śledzenia, kolor i linie podrysu
  7. Nazwa typu, jeśli ściana została zapisana
  8. Biblioteka projektu, powiększana przez użytkownika przy zapisie Typu ściany
  9. Biblioteka globalna, w której znajdują się domyślne rodzaje ścian i do której użytkownik może dodawać własne Typy

W tej opcji po wskazaniu pierwszego punku ściany, drugi kończy jej wprowadzenia, a jednocześnie jest początkiem kolejnej ściany. Wyjście z opcji tak jak przy wprowadzaniu pojedynczej ściany następuje poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy.