Wstawianie widoku CAD 3D

Podczas rysowania w programie ArCADia 12 tworzone są trzy widoki jednocześnie: rzut, widok 3D oraz CAD 3D. Pozostałe przekrój, aksonometrię, rozwinięcie itd. użytkownik samodzielnie wprowadza do projektu. Projekt rysujemy na rzucie, widok 3D służy nam głównie do sprawdzania poprawności wprowadzanych danych. A widok CAD 3D? Może on zastąpić widok 3D, ale głównie służy do przekazywania danych o modelu innym projektantom, […]

Czytaj dalej