Wprowadzanie ściany osią konstrukcyjną

Wprowadzanie ścian osią konstrukcyjną, to opcja domyślnie dostępna w ArCADii do wersji 11. Wyższe wersje programu domyślnie wprowadzają ściany jedną z krawędzi. Do wersji 11 pod ikoną Ściana znajdowała się opcja rysowania ścian, które domyślnie były wprowadzane osią konstrukcyjną. Można było oczywiście linie wstawienia zmienić w oknie wstawiania np. na jedna z krawędzi. Opcja ta rysowała kilka ścian, jedną za […]

Czytaj dalej

Modyfikacja wymiaru obiektowego

Wymiarowanie obiektowe, automatyczne wywoływane jest ze wstążki Opis. Wymiaruj cały rysunek – to wymiarowanie wprowadzane na 4 liniach wymiarowych: – Wymiar okien, drzwi i otworów, – Wymiar pomieszczeń i ścian, – Wymiar zewnętrzny elementów wystających, – Wymiar całkowity zewnętrzny. Wymiary są wprowadzone na zewnątrz rysunku kondygnacji wykonanego ścianami systemu ArCADia. Wymiaruj elementy – to wymiar zaznaczonej ściany, który może pokazać: […]

Czytaj dalej

Tworzenie kondygnacji

Pierwsza kondygnacja tworzy się automatycznie wraz z budynkiem. Budynek zaś może być stworzony automatycznie przy wprowadzaniu dowolnego elementu systemu takiego jak np.: ściana, rura, przewód itd. Jeśli projekt rozpoczęty jest od wstawienia Widoku rzutu wówczas w oknie Menadżera projektu należy samodzielnie wprowadzić budynek ikoną <img src=”/gfx/icon/aa-AddBuilding.png” alt=”ikona” title=”” style=”float: left; margin: 10px;” /> Dodaj nowy budynek. Budynek zawsze wstawiany jest z […]

Czytaj dalej