Tworzenie kondygnacji

Pierwsza kondygnacja tworzy się automatycznie wraz z budynkiem. Budynek zaś może być stworzony automatycznie przy wprowadzaniu dowolnego elementu systemu takiego jak np.: ściana, rura, przewód itd. Jeśli projekt rozpoczęty jest od wstawienia Widoku rzutu wówczas w oknie Menadżera projektu należy samodzielnie wprowadzić budynek ikoną <img src=”/gfx/icon/aa-AddBuilding.png” alt=”ikona” title=”” style=”float: left; margin: 10px;” /> Dodaj nowy budynek. Budynek zawsze wstawiany jest z domyślną kondygnacją o wysokości 280 cm.

Jeśli mamy już w projekcie opracowaną pierwszą kondygnacją i potrzebne są kolejne, to należy włączyć lub skorzystać (jeśli okno jest widoczne) z Menadżera projektu.

Wybierając jedną z zaznaczonych powyżej ikon można wprowadzić kondygnacje powyżej lub poniżej zaznaczonej. Zamiast używania ikon można też kliknąć na nazwie kondygnacji prawym klawiszem myszy i z listy (menu kontekstowego) wybrać odpowiednia opcję.

Po wybraniu gdzie znajdzie się nowa kondygnacji pojawi się okno dla jej ustawień. Można w nim zdefiniować nazwę, wysokość oraz co będzie kopiowane z zaznaczonej wcześniej kondygnacji. To istotne, ponieważ domyślnie opcja Kopiuj zawartość zaznaczonej kondygnacji jest odznaczona i wprowadzona zostanie pusta kondygnacja. 

Po zaznaczeniu Kopiuj zawartość… uaktywniony zostanie przycisk Wybór elementów, w którym będą wyświetlone wszystkie grupy elementów, które zostały wprowadzone. Można wybrać co ma zostać skopiowanie.

Jeśli nic z listy nie zostanie wybrane lub powyższa opcja nie zostanie zaznaczone wprowadzona kondygnacja będzie pusta. Wszystkie elementy trzeba będzie narysować.

Można oczywiście po wstawieniu pustej kondygnacji przekopiować elementy z innego piętra. Pamiętajmy jednak, że kopiowanie przez skrót klawiszowy Ctrl+C nie zapewni nam wprowadzenia elementów na sobie. Ściany przy takiej operacji nie będą się pokrywały i wklejone elementy trzeba będzie przesunąć.

Dlatego lepsze jest korzystanie w takim przypadku z opcji Multischowka dostępnego w oknie Menadżera projektu po zaznaczeniu kondygnacji. Tu też jednak trzeba pamiętać o tym, że po zaznaczeniu kondygnacji, z której kopiowane są elementy należy zaznaczyć w oknie Menadżera projektu kondygnację, na którą obiekty te są wklejane. Opcja Multischowka również pozwala na wybranie elementów do kopiowania.