Okno wstawiania, czyli opcje ułatwiające rysowanie

Podczas wprowadzania elementów systemu ArCADia (na przykładzie modułu ArCADia-ARCHITEKTURA) wyświetlane jest okno wstawiania. Okno to zawiera przejście do właściwości obiektu , rodzaje śledzenia , opcje ułatwiające rysowanie , typ elementu , punkty lub linie wstawiania , dojście do pisaków , czcionek i powierzchni , czyli wszystko, co potrzebne przy rysowaniu rzutu. Poniżej znajduje się przykładowe okno wstawiania, które prócz wymienionych wyżej […]

Czytaj dalej

Menadżer projektu – okno zarządzające dokumentem

Dla osób znających program typu CAD rysowanie ścian jest analogiczne do rysowania linii czy polilinii. Różnica polega na tym, że w ArCADii wraz zkilkoma liniami wstawiane są dodatkowe informacje, między innymi materiały i ich parametry (definiowana jest też wysokość wprowadzanej ściany). Najważniejszą częścią rysunku jest Menadżer projektu, który zarządza wszystkimi elementami projektu (ich wyświetlaniem, blokowaniem, drukowaniem): terenem, budynkami, kondygnacjami i […]

Czytaj dalej

Co zapisywanie jest w typie elementu

Parametry wprowadzanych obiektów zapisywane są w Typie elementu, w oknie właściwości w panelu Zarządzanie elementem. Typ można zapisać do biblioteki projektu lub programu, w zależności, czy chcemy użyć go w następnych projektach, czy tyko w danym. Typ zapisuje dane wyłącznie zpanelu Parametry typu. Panel Zarządzanie elementem: Panel Parametry typu dla różnych obiektów: Nie wszystkie elementy mają panel Parametry typu, co oznacza, że […]

Czytaj dalej

Typ a szablon, czyli jak zapisać własne ustawienia elementów

Dla zapisania własnych ustawień w systemie ArCADia mamy dwie możliwości: Typ i Szablon. Jaka jest między nimi różnica? Typ zapisuje parametry obiektu, a szablon jego sposób rysowania, opisu i domyślnie ustawienia wprowadzanego elementu (np. domyślną ścianę, okno itp.). Typ tworzony jest w panelu Zarządzanie elementem a zapisuje dane wyłącznie zpanelu Parametry typu. W panelu Wygląd znajdują się ustawienia pisaków i […]

Czytaj dalej