Co zapisywanie jest w typie elementu

Parametry wprowadzanych obiektów zapisywane są w Typie elementu, w oknie właściwości w panelu Zarządzanie elementem. Typ można zapisać do biblioteki projektu lub programu, w zależności, czy chcemy użyć go w następnych projektach, czy tyko w danym. Typ zapisuje dane wyłącznie zpanelu Parametry typu.

Panel Zarządzanie elementem:

Panel Parametry typu dla różnych obiektów:

Nie wszystkie elementy mają panel Parametry typu, co oznacza, że nie można w tych elementach zapisać ich ustawień. Zazwyczaj wynika to z tego, że są one różne w każdym projekcie i dostosowywane do innych parametrów projektu. Przykładem są schody, których wielkości zależne są od wysokości kondygnacji, ilości stopni itd.

Typ zapisywany jest w bibliotece projektu. We wcześniejszych wersjach podczas wprowadzania elementu można było wybrać typ z biblioteki globalnej lub dokumentu, obecnie zostało to uporządkowane i biblioteka globalna dostępna jest w oknie Edytor biblioteki typów, a w oknie wprowadzania i we właściwościach dojście jest wyłącznie do biblioteki projektu.

Po prawej stronie znajduje się biblioteka projektu, po lewej biblioteka globalna. W bibliotece projektu użyte w dokumencie typy oznaczone są przez zielony ptaszek.

Dodawanie typu może odbywać się w tym oknie poprzez ikonę  Dodaj nowy typ lub w oknie właściwości elementu.

Jeśli chcemy użyć typu z biblioteki globalnej lub przenieść typ zapisany w projekcie do biblioteki globalnej, to musimy użyć ikon  Kopiuj do biblioteki projektu lub Kopiuj do biblioteki globalnej. Oczywiście można przenieść wszystkie typy elementu, wówczas wybieramy odpowiednio  Kopiuj wszystko do biblioteki projektu lub  Kopiuj wszystko do biblioteki globalnej.

Usuwanie typów odbywa się za pomocą ikony  Usuń typ, dzięki której można usunąć niepotrzebne typy i oczyścić bibliotekę używanych typów.