Szablon projektu

Przy pracy z systemem ArCADia zapisujemy definiowane elementy do Bibliotek globalnej lub Biblioteki projektu. Zapis ten jednak nie obejmuje wszystkich definiowanych parametrów, gdyż obejmuje tylko to, co znajduje się w panelu Parametry typu. Sposób rysowania poszczególnych elementów, czyli grubości i rodzaj pisaków, wielkości i krój czcionki jak widać na powyższym zrzucie nie znajduje się w obszarze zapisu typu, nie zapisuje […]

Czytaj dalej

Ukrywanie pomieszczeń na rzucie

Przy rysowaniu elementami systemu ArCADia program wyręcza nas w niektórych zadaniach. Dobrym przykładem jest tu tworzenie pomieszczeń, które następuje automatycznie po zamknięciu obrysu ścian. Pomieszczenie tworzone jest wyłącznie przez ściany i ściany wirtualne, które zostaną narysowane z zamkniętym układzie. Czasem stworzone pomieszczenia przeszkadzają w rysowaniu, tabele od nich są duże i utrudniają wybór punktów zaczepianie lub po prostu zajmują za […]

Czytaj dalej

Zapis właściwości elementów systemu ArCADia

System ArCADia pozwala na edycję i zapis ustawień elementów przed, podczas i po wprowadzeniu. W dowolnym momencie pracy z projektem można te ustawienia zapisać. W programie dostępne są dwie biblioteki: globalna (2.) i projektu (1). Biblioteka globalna dzieli się na standardową i użytkownika. Biblioteka standardowa jest instalowana wraz z programem i jest nieedytowalna. Nie da się jej zmienić czy nadpisać. […]

Czytaj dalej

Linie konstrukcyjne

Przy pierwszym uruchomieniu programu, po lewej stronie ekranu znajdują się paski narzędzi, a na nich ikony: włączania i wyłączania okna Menadżera projektu, Widoku 3D, Siatki oraz Punktów zaczepienia. Dodatkowo opcje odświeżania rysunku, zoomowania (czyli powiększania i pomniejszanie widoku rysunku) oraz pomocnicze. Jeśli użytkownik nie wyłączy tych pasków, to będą one przy kolejnych uruchomieniach programu. Wszystkie opcje z lewego paska znajdują […]

Czytaj dalej