Zapis właściwości elementów systemu ArCADia

System ArCADia pozwala na edycję i zapis ustawień elementów przed, podczas i po wprowadzeniu. W dowolnym momencie pracy z projektem można te ustawienia zapisać. W programie dostępne są dwie biblioteki: globalna (2.) i projektu (1).

Biblioteka globalna dzieli się na standardową i użytkownika. Biblioteka standardowa jest instalowana wraz z programem i jest nieedytowalna. Nie da się jej zmienić czy nadpisać. Oczywiście po wybraniu Typu z tej biblioteki elementy można modyfikować, ale nie można nadpisać tych ustawień. Biblioteka użytkownika tworzona jest przez projektanta w każdym kolejnym projekcie przez zapis Typu elementu.

Zapis ten może tworzyć także Bibliotekę projektu, ponieważ przy zapisie typu użytkownik wybiera miejsce.

Jeśli typ zostanie zapisany w Bibliotece projektu, wówczas będzie dostępny tylko w nim. Jeśli zapisany zostanie w Bibliotece globalnej w części użytkownika, wówczas w kolejnych projektach będzie go można wykorzystać. Jak widać na powyższym oknie można zapisać element jednocześnie do Biblioteki globalnej i Biblioteki projektu.
Jeśli Typ zapisany do Biblioteki projektu, jest tylko w nim dostępny to po co go zapisywać? Można przecież kopiować elementy, nawet między projektami, wówczas parametry są takie same jak zostały zadane. Owszem, ale… Dla elementu zapisanego do biblioteki nadany zostaje Symbol typu, w niektórych przypadkach nie nadaje się on automatycznie, ale zostaje udostępnione pole, w którym użytkownik może ten symbol zadać.
Symbol typu to oznaczenie poszczególnych elementów a rzucie, przekroju, czy innym widoku wprowadzonym w projekcie. Symbolem okien jest domyślnie zadawane: O1, O2 itd., dla drzwi D1, D2 itd., dla ścian S1, S2 itd.

Jeśli element nie jest zapisany przynajmniej do Biblioteki projektu, wówczas symbolu nie jest zadawany automatycznie i nie można go zdefiniować samodzielnie.

Biblioteka typów dostępna jest ze wstążki Zarządzaj lub System (w zależności od wybranego szablonu menu).


Zapis Typu elementu zazwyczaj następuje w oknie właściwości, ale można typy definiować także w powyższym oknie. Są tu dostępne wszystkie elementy znajdujące się w systemie ArCADia. Po lewej stronie okna, na górze wybierany jest moduł branżowy, a po prawej element z tej branży. Poniżej z lewej strony mamy Bibliotekę globalną ze swoim podziałem na standardową i użytkownika, a po prawo znajduje się Biblioteka projektu. Pomiędzy polami bibliotek znajdują się strzałki, które pozwalają na kopiowanie elementów między bibliotekami. Nad polami bibliotek, a pod wyborem branż i elementów znajdują się ikony dodawania katalogów i typów.

Na podstawie tego okna bardzo prosto jest wytłumaczyć co zapisuje się do typu. Jak widać zapisywane są tylko ustawienia z pola Parametry typu.