• Linie konstrukcyjne

  Przy pierwszym uruchomieniu programu, po lewej stronie ekranu znajdują się paski narzędzi, a na nich ikony: włączania i wyłączania okna Menadżera projektu, Widoku 3D, Siatki oraz Punktów zaczepienia. Dodatkowo opcje […]

  Czytaj dalej >>
 • Zmiana interfejsu ArCADia 11.1

  Przy pierwszym uruchomieniu programu ArCADia 11.1 pojawia się okno, w którym można wybrać interfejs użytkownika: Architekt początkujący, Architekt zaawansowany, Konstruktor, Instalator Gazownictwa, Instalator Wod-Kan, Instalator Ogrzewnik, Instalator Elektryk, Tylko licencja […]

  Czytaj dalej >>
 • Połączenie programów ArCADia i R3D3-Rama 3D

  Pierwszym połączeniem programów ArCADia z R3D3-Rama 3D była opcja tworzenia więźby dachowej. Dach stworzony w module ArCADia-ARCHITEKTURA wraz z facjatkami, oknami połaciowymi i wszelkimi otworami przenoszony jest do programu konstrukcyjnego. […]

  Czytaj dalej >>
 • Typ a szablon, czyli jak zapisać własne ustawienia elementów

  Dla zapisania własnych ustawień w systemie ArCADia mamy dwie możliwości: Typ i Szablon. Jaka jest między nimi różnica? Typ zapisuje parametry obiektu, a szablon jego sposób rysowania, opisu i domyślnie […]

  Czytaj dalej >>
 • Nowy program INTERsoft-INTELLICAD

  INTERsoft-INTELLICAD to program CAD przeznaczony do tworzenia dokumentacji 2D i 3D. Formatem zapisu (i odczytu) jest DWG od wersji 2.5 do 2013. Interfejs programu oparty jest na wstążkach, obszarze poleceń […]

  Czytaj dalej >>
 • Personalizacja programu ArCADia 10

  Interfejs nowej wersji ArCADia 10 oparty jest na wstążkach, których nie można już, tak jak to było z paskami narzędzi przemieszczać po całym ekranie. Wstążki albo są wyświetlane przez cały […]

  Czytaj dalej >>

Drogi ewakuacyjne – nowe opcje

ArCADia 14 rozszerzona została o nową wersje modułu ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE, w który wprowadzone zostały nowe symbole według normy PN EN ISO 7010:2012. Cały Eksplorator symboli został zmodyfikowany i uporządkowany według znaków i norm, w których się znajdują. Nadal bowiem mamy tu symbole ze starszych norm, żeby stworzone wcześniej projekty nie uległy automatycznym zmianom. Jedną z nowych opcji modułu jest Kierunek […]

Czytaj dalej

Wprowadzanie ściany osią konstrukcyjną

Wprowadzanie ścian osią konstrukcyjną, to opcja domyślnie dostępna w ArCADii do wersji 11. Wyższe wersje programu domyślnie wprowadzają ściany jedną z krawędzi. Do wersji 11 pod ikoną Ściana znajdowała się opcja rysowania ścian, które domyślnie były wprowadzane osią konstrukcyjną. Można było oczywiście linie wstawienia zmienić w oknie wstawiania np. na jedna z krawędzi. Opcja ta rysowała kilka ścian, jedną za […]

Czytaj dalej

Zawartość dodatkowa

Przy pierwszym uruchomieniu ArCADii 14, po wybraniu szablonu menu i zatwierdzeniu lub nie automatycznego sprawdzania aktualizacji wyświetlone zostanie poniższe okno. Jeśli automatycznie klikniemy Przypomnij później, to okno to pojawi się przy kolejnym uruchomieniu programu, a my przejdziemy do pracy w ArCADii. Może jednak nas zdziwić to, że otworzone projekty nie będą miały tekstur na ścianach i zamiast obiektów 3D będą […]

Czytaj dalej

Definiowanie tekstur na ścianie

Ściana, jak większość elementów ArCADii, posiada możliwość zadawania materiału na swojej powierzchni. Materiał może być wybrany z biblioteki programu jako Powierzchnia predefiniowana lub plik w formacie BMP, JPG lub PNG jako Powierzchnia teksturowana. Oba sposoby „teksturowania” są dostępne pod przyciskiem Powierzchnie w oknie właściwości lub oknie edycji. Powierzchnia predefiniowana wybierana jest z pierwszą ikoną, która pozwala rozwinąć listę dostępnych materiałów. […]

Czytaj dalej

Tajniki punktów zaczepienia – część 1

Dla precyzyjnego rysowania można używać różnych opcji, miedzy innymi siatki, punktów zaczepienia, śledzenia czy opcji orto. Wszystkie są pomocne i wszystkie bardzo przydatne, ale czasem, żeby narysować coś precyzyjnie musimy wyłączyć wszystkie opcje i włączyć tylko jedna z nich, ponieważ inne sczytują to co mamy w projekcie i sugerują inne położenie elementu. Punkty zaczepienia przy pracy używane są prawie przez […]

Czytaj dalej

Ważne ustawienia programu ArCADia i ArCADia PLUS

Każdy program ma pewne założenia i ustawienia. W niektórych ustawienia te można modyfikować. Nie mam tu na myśli koloru tła, czy tego, że opcje dostępne są na wstążkach lub paskach narzędzi, a to jak zaznaczane są elementy. To ważona opcja wykorzystywana przy każdej fazie projektu. ArCADia i ArCADia PLUS swoje podstawowe domyślne ustawienia mogą wyświetlić w oknie Właściwości. Oczywiście ustawienia […]

Czytaj dalej

ArCADia 14 – najważniejsze zmiany

Nowa wersja programu oparta jest na nowym module graficznym CAD, czyli szybszym silniku wprowadzania danych. Zmienione zostało okno wprowadzania danych, które może zastąpić Obszar poleceń, który także został zmodyfikowany i opcje w nim wypisane można wybierać nie tylko przez potwierdzenie klawiszem Enter (dla domyślnych ustawień) czy wprowadzenie „wyznaczonej” litery, ale także kliknięcie na danej opcji. Jeśli jednak wyłączymy obszar poleceń […]

Czytaj dalej

Modyfikacja wymiaru obiektowego

Wymiarowanie obiektowe, automatyczne wywoływane jest ze wstążki Opis. Wymiaruj cały rysunek – to wymiarowanie wprowadzane na 4 liniach wymiarowych: – Wymiar okien, drzwi i otworów, – Wymiar pomieszczeń i ścian, – Wymiar zewnętrzny elementów wystających, – Wymiar całkowity zewnętrzny. Wymiary są wprowadzone na zewnątrz rysunku kondygnacji wykonanego ścianami systemu ArCADia. Wymiaruj elementy – to wymiar zaznaczonej ściany, który może pokazać: […]

Czytaj dalej

Brak okna Menadżera projektu

Program ArCADia przy wyłączaniu zapisuje swoje ustawienia:(położenie ewentualnych pasków narzędzi, zdefiniowanych wstążek, aliasów, skrótów klawiszowych i okien programu. Jeśli podłączamy czasem laptopa do monitora, który ma większą rozdzielczość niż laptop to musimy pamiętać, że układ okien dialogowych zostanie zapisany. Oznacza to, ze jeśli okno programu rozciągnęliśmy na szerokość ¾ ekranu, a tuż za nim był wyświetlany Menadżer projektu, to po […]

Czytaj dalej

Jakie są różnice miedzy ArCADią, ArCADią PLUS i ArCADią LT

Trzy programy do wyboru… czym się różnią? Dla osób pracujących elementami systemu ArCADia (ścianami, rurami, czy przewodami) można by powiedzieć, że niczym, ponieważ w tych trzech programach system ArCADia jest taki sam. Każda z wersji pozwoli na stworzenie rzutu budynku, zadanie kolejnych kondygnacji, narysowanie instalacji wewnętrznych w budynku czy zobaczenia projektu w oknie widoku 3D. Jeśli mamy dodatkowe moduły branżowe […]

Czytaj dalej
1 2 3 8