Jakie są różnice miedzy ArCADią, ArCADią PLUS i ArCADią LT

Trzy programy do wyboru… czym się różnią?

Dla osób pracujących elementami systemu ArCADia (ścianami, rurami, czy przewodami) można by powiedzieć, że niczym, ponieważ w tych trzech programach system ArCADia jest taki sam. Każda z wersji pozwoli na stworzenie rzutu budynku, zadanie kolejnych kondygnacji, narysowanie instalacji wewnętrznych w budynku czy zobaczenia projektu w oknie widoku 3D. Jeśli mamy dodatkowe moduły branżowe to w zależności od tego jakie możemy wprowadzać przekroje, aksonometrie, rozwinięcia itd. na wszystkich wersjach programu. Jedynie widoku CAD 3D nie wstawimy na ArCADii LT, ponieważ jest to płaski rysunek CAD.

Z wcześniejszych zdań wynika, że w każdej wersji można obejrzeć projekt w widoku 3D, to jak ArCADia LT jest płaskim programem CAD? Tak, jest, jeśli plik z programu ArCADia LT, czyli plik dwg otworzymy na innym programie CAD, który nie posiada programu ArCADia, to znajdą się tam wyłącznie płaskie rysunki rzutów, przekrojów i aksonometrii, jeśli oczywiście dodatkowe widoki zostaną wstawione. Ale w samym programie mając okno Widoku 3D można zobaczyć projektowany budynek, przejść się po nim, czy nawet nagrać film z takiego spaceru. Ale to tylko w oknie Widoku 3D.

Moduł graficzny, w którym rysujemy jest 2D. Dodatkowo w porównaniu do ArCADii i ArCADii PLUS jest okrojony w opcje rysowania dodatkowych elementów. Można tu dorysować linie, polilinie, okręgi czy wielokąty. Można wprowadzić tekst, proste wymiarowanie, podkład pdf czy np. tiff. Można zdefiniować bloki i je wprowadzać. Po zaznaczeniu narysowanego elementu można go przeedytować: skopiować, przesunąć, obrócić, przeskalować, dociąć, wydłużyć, stworzyć lustro, szyk i zdefiniować odsunięcie. Można by powiedzieć, ze to wszystko ma tez ArCADia i ArCADia PLUS, bo tak właśnie jest. Ale różnica polega na tym, że w ArCADii LT okrąg można wprowadzić na dwa sposoby (środkiem i promieniem oraz przez 3 punkty) a w dwóch pozostałych wersjach programu siedmioma.

W ArCADii LT narysowany jest arkusz wydruku i tylko to co w nim się znajduje jest drukowane. Prosta i przejrzysta, która po dwukliku na ramce pozwala zdefiniować wielkość arkusza i skalę rysunku. W ArCADii i ArCADii PLUS mamy pracę w Modelu i Arkuszy, możemy wiec stworzyć w projekcie klika a nawet kilkanaście arkuszy, dodając w nich potrzebne elementy (tabela, opisy), które nie zaśmiecają modelu. Są wyłącznie w arkuszu. W ArCADii LT ramkę arkusza wydruku przesuwamy ręcznie pomiędzy kolejnymi elementami do wydruku, a w pozostałych dwóch wersjach pojedyncze lub wszystkie arkusze mogą być wydrukowane jednocześnie opcją Publikuj.

W ArCADii LT znajduje się tekst wielkowierszowy, w dwóch pozostałych wersjach dostępny jest też tekst jednowierszowy do tytułów i podpisów pod rysunkami. Wymiarowanie różni się znacznie, ponieważ w ArCADii i ArCADii PLUS obsługiwane są style wymiarowania, które pozwalają na wprowadzanie różnego rodzaju wymiarowania w jednym rysunku bez konieczności modyfikacji każdego wprowadzanego wymiaru. Dodatkowo znajduje się tu dużo opcji pomagających w wymiarowaniu np. wymiar szeregowy, bazowy, czy przez podanie współrzędnych. W prosty sposób zostanie zwymiarowany łuk, okrąg, czy opisany linią odniesienia dowolny element rysunku.

Najważniejszą różnicą jest obsługa warstw i dostęp do Eksploratora ArCADia, który pozwala na zarządzanie całym rysunkiem i wszystkimi stylami tekstów wymiarów, arkuszami, blokami zdefiniowanym w programie i odnośnikami zewnętrznymi. Wymienione teraz opcje dostępne są wyłącznie w ArCADii i ArCADii PLUS. W tych wersjach programu dostępny jest także obszar poleceń, który pozwala na większą elastyczność wprowadzania danych i dostosowywania programu do własnych przyzwyczajeń (obsługa i tworzenie własnych skrótów klawiszowych, aliasów, przełączanie programu na paski narzędzi zamiast używania wstążek).

W ArCADii LT do wprowadzania współrzędnych, długości i kątów jest Pasek poleceń, nie można tam wpisywać poleceń ani zmiennych. Tylko wartości, które w trakcie rysowania czy edycji są potrzebne do wskazania miejsca położenia elementu. Dostosować program można wyłącznie przez zmianę koloru tła i wstążek.

A czy się różni ArCADia i ArCADia PLUS? Do tej pory były we wszystkim wymieniane równocześnie. ArCADia PLUS ma wszystkie opcje ArCADii, a dodatkowo możliwość tworzenia i edycji brył ACIS, czyli trójwymiarowych przestrzennych brył, które można kształtować, wycinać, wyciągać itd.

Poniżej znajduje się tabela, w której wypisane są opcje dostępne w trzech wersjach programu:

Cechy programów CADArCADia LT 12ArCADia 12ArCADia PLUS 12
Wstążkowy interfejs+++
Dynamiczne wprowadzanie danych++
Obiektowe tworzenie modelu budynku poprzez podstawowe elementy architektoniczne+++
Przekazywanie modelu budynku do programu ArCADia-RAMA+++
Rysowanie instalacji wodociągowej w budynku+++
Rysowanie instalacji kanalizacyjnej w budynku+++
Rysowanie instalacji gazowej w budynku+++
Rysowanie instalacji grzewczej w budynku+++
Rysowanie instalacji elektrycznej w budynku+++
Wprowadzenie zestawień z wrysowanych instalacji wewnętrznych+++
Eksport wprowadzonych zestawień do plików: RTF, CSV oraz do programu Ceninwest (wykazy elementów)+++
Możliwość sprawdzenia zmian w kolejnych wersjach projektu systemu ArCADia+++
Scalanie projektów branżowych systemu ArCADia w jeden model+++
Wykrywanie kolizji między elementami modelu wykonanego w systemu ArCADia+++
Klasyczny lub renderowany w czasie rzeczywistym widok 3D tworzonego projektu systemu ArCADia+++
Zapisu obchodu projektu z trybu zaawansowanego widoku 3D w formacie MP4+++
Biblioteka tekstur PBR+++
Animacja słońca z trybu zaawansowanego widoku 3D+++
Definiowanie poziomu szczegółowości dla poszczególnych widoków+++
Inteligentna lista najczęściej używanych poleceń (Top 10)+++
Wbudowana biblioteka obiektów 2D i 3D+++
Biblioteka obiektów animowanych+++
Wbudowany system ArCADia BIM z możliwością rozszerzania o funkcje modułów branżowych+
v.12.0
+
v.12.0
+
v.12.0
Tworzenie trójwymiarowego projektu CAD obiektami systemu ArCADia++
Opcje pomiaru długości, pola i obwodu+++
Zgodność z formatem DWG+++
Odczyt i zapis w formatach DWG od 2.5 dodo 2018do 2018do 2018
Zapis i odczyt w formatach DXF, DWT+++
Zapis i odczyt w formacie DWF++
Eksport do formatów PDF+++
Eksport do formatów 3D DWF++
Eksport do formatów BMP, WMF, EMF, SVG+++
Tworzenie i edycja rysunków w 3D++
Obsługa linii komend++
Selekcja cykliczna, usuwanie duplikatów (Overkill)++
Menadżer zmiennych systemowych++
Funkcje testowania i naprawy plików DWG+++
Wyświetlanie grubości linii na ekranie+++
Obsługa wielu obszarów papieru++
Złożone kształty rzutni w arkuszu++
Praca z powierzchniami 3D++
Praca z obiektami 3D – Facet Modeler++
LISP, w tym obsługa DCL++
Obsługa technologii IRX++
AutoCAD menu (.mnu) oraz pliki skryptowe (.scr)++
Obsługa czcionek TrueType i SHX+++
Obsługa stylów wydruku STB i CTB++
Wstawianie podkładów w formacie PDF+++
Możliwość pracy na kilku projektach jednocześnie+++
Ustalanie styli wizualnych++
Rendering podstawowych elementów 3D++
Zapisywanie skryptów++
Odczyt i modelowanie brył ACISTylko odczytTylko odczyt+
Funkcja zasłaniania++
Skalowanie+++
Widok 2D+++
Widok 3D++
Wstawianie multilinii++
Linie konstrukcyjne+++
Wymiarowanie łuków++
Funkcja znajdź i zamień++
Edycja bloków i wstawionych referencji++
Narzędzia obsługi warstw++
Okno szybki wybór++
Chmurki rewizyjne++
Rysowanie podstawowych elementów 2D: (linie, polilinie, okręgi, łuki, elipsy, regularne wielokąty i prostokąty)+++
Rozszerzone funkcje rysunku 2D, m.in. dla prostych, multilinii, splajnów, szkiców i innych opcji rysowania++
Podstawowa edycja rysunku: (przesuwaj, kopiuj, obracaj, lustro, szyk, przycinanie, rozbijanie i przesuwanie)+++
Pełna modyfikacja rysunku 2D (fazowanie, łamanie, łączenie, dopasowywanie itp.)++
Import podrysów z plików RVT, RFARVT*RVT*RVT*
Import podrysów z plików IFCIFC*IFC*IFC*
Odczyt plików DWG zawierających projekt wykonany w systemie ArCADia BIM*+++
Edycja plików DWG zawierających projekt wykonany w systemie ArCADia BIM**+++

IFC* Import i eksport pliku w formacie IFC przy pomocy moduły ArCADia-IFC RVT. Możliwa jest także konwersja modeli IFC na obiekty systemu ArCADia BIM.

RVT* Import plików w formatach RVT oraz RFA przy pomocy moduły ArCADia-IFC RVT.