Wprowadzanie ściany osią konstrukcyjną

Wprowadzanie ścian osią konstrukcyjną, to opcja domyślnie dostępna w ArCADii do wersji 11. Wyższe wersje programu domyślnie wprowadzają ściany jedną z krawędzi. Do wersji 11 pod ikoną Ściana znajdowała się opcja rysowania ścian, które domyślnie były wprowadzane osią konstrukcyjną. Można było oczywiście linie wstawienia zmienić w oknie wstawiania np. na jedna z krawędzi. Opcja ta rysowała kilka ścian, jedną za […]

Czytaj dalej

Tajniki punktów zaczepienia – część 1

Dla precyzyjnego rysowania można używać różnych opcji, miedzy innymi siatki, punktów zaczepienia, śledzenia czy opcji orto. Wszystkie są pomocne i wszystkie bardzo przydatne, ale czasem, żeby narysować coś precyzyjnie musimy wyłączyć wszystkie opcje i włączyć tylko jedna z nich, ponieważ inne sczytują to co mamy w projekcie i sugerują inne położenie elementu. Punkty zaczepienia przy pracy używane są prawie przez […]

Czytaj dalej

Jakie są różnice miedzy ArCADią, ArCADią PLUS i ArCADią LT

Trzy programy do wyboru… czym się różnią? Dla osób pracujących elementami systemu ArCADia (ścianami, rurami, czy przewodami) można by powiedzieć, że niczym, ponieważ w tych trzech programach system ArCADia jest taki sam. Każda z wersji pozwoli na stworzenie rzutu budynku, zadanie kolejnych kondygnacji, narysowanie instalacji wewnętrznych w budynku czy zobaczenia projektu w oknie widoku 3D. Jeśli mamy dodatkowe moduły branżowe […]

Czytaj dalej

Nowa wersja programu ArCADia, co z własnymi ustawieniami, bibliotekami i szablonami

Za chwile wyjdzie kolejna wersja programu. W obecnej mamy własne ustawienia programu, skróty klawiszowe, aliasy, biblioteki typów, materiały, obiekty 2d i 3d, szablony itd. Czy po zainstalowaniu nowej wersji wszystko będzie trzeba definiować raz jeszcze? Większość naszych elementów przekopiuje się sama przy pierwszym uruchamianiu programu, pozostałe będziemy musieli przenieść. Nowa wersja programu przy pierwszym uruchomieniu skopiuje szablony, typy, obiekty 2D […]

Czytaj dalej

Przenoszenie własnych ustawień dla programów ArCADia i ArCADia PLUS

Jeśli zmieniamy komputer i przenosimy „stanowisko pracy”, czyli przeinstalowujemy program, to chcemy szybko dostosować jego ustawienia do własnych przyzwyczajeń. Ne da się jednak tego zrobić automatycznie czy też jednym plikiem. Musimy się do tego przygotować zapisując wszystkie własne ustawienia, jeśli do tej pory nie zrobiliśmy kopii. Jeśli je mamy, to możemy użyć, jeśli nie, to musimy zapisać Palety narzędzi (poprzez […]

Czytaj dalej

Tworzenie kondygnacji

Pierwsza kondygnacja tworzy się automatycznie wraz z budynkiem. Budynek zaś może być stworzony automatycznie przy wprowadzaniu dowolnego elementu systemu takiego jak np.: ściana, rura, przewód itd. Jeśli projekt rozpoczęty jest od wstawienia Widoku rzutu wówczas w oknie Menadżera projektu należy samodzielnie wprowadzić budynek ikoną <img src=”/gfx/icon/aa-AddBuilding.png” alt=”ikona” title=”” style=”float: left; margin: 10px;” /> Dodaj nowy budynek. Budynek zawsze wstawiany jest z […]

Czytaj dalej

Szablon projektu

Przy pracy z systemem ArCADia zapisujemy definiowane elementy do Bibliotek globalnej lub Biblioteki projektu. Zapis ten jednak nie obejmuje wszystkich definiowanych parametrów, gdyż obejmuje tylko to, co znajduje się w panelu Parametry typu. Sposób rysowania poszczególnych elementów, czyli grubości i rodzaj pisaków, wielkości i krój czcionki jak widać na powyższym zrzucie nie znajduje się w obszarze zapisu typu, nie zapisuje […]

Czytaj dalej

Ukrywanie pomieszczeń na rzucie

Przy rysowaniu elementami systemu ArCADia program wyręcza nas w niektórych zadaniach. Dobrym przykładem jest tu tworzenie pomieszczeń, które następuje automatycznie po zamknięciu obrysu ścian. Pomieszczenie tworzone jest wyłącznie przez ściany i ściany wirtualne, które zostaną narysowane z zamkniętym układzie. Czasem stworzone pomieszczenia przeszkadzają w rysowaniu, tabele od nich są duże i utrudniają wybór punktów zaczepianie lub po prostu zajmują za […]

Czytaj dalej

Zapis właściwości elementów systemu ArCADia

System ArCADia pozwala na edycję i zapis ustawień elementów przed, podczas i po wprowadzeniu. W dowolnym momencie pracy z projektem można te ustawienia zapisać. W programie dostępne są dwie biblioteki: globalna (2.) i projektu (1). Biblioteka globalna dzieli się na standardową i użytkownika. Biblioteka standardowa jest instalowana wraz z programem i jest nieedytowalna. Nie da się jej zmienić czy nadpisać. […]

Czytaj dalej

Linie konstrukcyjne

Przy pierwszym uruchomieniu programu, po lewej stronie ekranu znajdują się paski narzędzi, a na nich ikony: włączania i wyłączania okna Menadżera projektu, Widoku 3D, Siatki oraz Punktów zaczepienia. Dodatkowo opcje odświeżania rysunku, zoomowania (czyli powiększania i pomniejszanie widoku rysunku) oraz pomocnicze. Jeśli użytkownik nie wyłączy tych pasków, to będą one przy kolejnych uruchomieniach programu. Wszystkie opcje z lewego paska znajdują […]

Czytaj dalej
1 2