Nowa wersja programu ArCADia, co z własnymi ustawieniami, bibliotekami i szablonami

Za chwile wyjdzie kolejna wersja programu. W obecnej mamy własne ustawienia programu, skróty klawiszowe, aliasy, biblioteki typów, materiały, obiekty 2d i 3d, szablony itd. Czy po zainstalowaniu nowej wersji wszystko będzie trzeba definiować raz jeszcze? Większość naszych elementów przekopiuje się sama przy pierwszym uruchamianiu programu, pozostałe będziemy musieli przenieść. Nowa wersja programu przy pierwszym uruchomieniu skopiuje szablony, typy, obiekty 2D […]

Czytaj dalej

Przenoszenie własnych ustawień dla programów ArCADia i ArCADia PLUS

Jeśli zmieniamy komputer i przenosimy „stanowisko pracy”, czyli przeinstalowujemy program, to chcemy szybko dostosować jego ustawienia do własnych przyzwyczajeń. Ne da się jednak tego zrobić automatycznie czy też jednym plikiem. Musimy się do tego przygotować zapisując wszystkie własne ustawienia, jeśli do tej pory nie zrobiliśmy kopii. Jeśli je mamy, to możemy użyć, jeśli nie, to musimy zapisać Palety narzędzi (poprzez […]

Czytaj dalej

Tworzenie kondygnacji

Pierwsza kondygnacja tworzy się automatycznie wraz z budynkiem. Budynek zaś może być stworzony automatycznie przy wprowadzaniu dowolnego elementu systemu takiego jak np.: ściana, rura, przewód itd. Jeśli projekt rozpoczęty jest od wstawienia Widoku rzutu wówczas w oknie Menadżera projektu należy samodzielnie wprowadzić budynek ikoną <img src=”/gfx/icon/aa-AddBuilding.png” alt=”ikona” title=”” style=”float: left; margin: 10px;” /> Dodaj nowy budynek. Budynek zawsze wstawiany jest z […]

Czytaj dalej

Szablon projektu

Przy pracy z systemem ArCADia zapisujemy definiowane elementy do Bibliotek globalnej lub Biblioteki projektu. Zapis ten jednak nie obejmuje wszystkich definiowanych parametrów, gdyż obejmuje tylko to, co znajduje się w panelu Parametry typu. Sposób rysowania poszczególnych elementów, czyli grubości i rodzaj pisaków, wielkości i krój czcionki jak widać na powyższym zrzucie nie znajduje się w obszarze zapisu typu, nie zapisuje […]

Czytaj dalej

Ukrywanie pomieszczeń na rzucie

Przy rysowaniu elementami systemu ArCADia program wyręcza nas w niektórych zadaniach. Dobrym przykładem jest tu tworzenie pomieszczeń, które następuje automatycznie po zamknięciu obrysu ścian. Pomieszczenie tworzone jest wyłącznie przez ściany i ściany wirtualne, które zostaną narysowane z zamkniętym układzie. Czasem stworzone pomieszczenia przeszkadzają w rysowaniu, tabele od nich są duże i utrudniają wybór punktów zaczepianie lub po prostu zajmują za […]

Czytaj dalej

Zapis właściwości elementów systemu ArCADia

System ArCADia pozwala na edycję i zapis ustawień elementów przed, podczas i po wprowadzeniu. W dowolnym momencie pracy z projektem można te ustawienia zapisać. W programie dostępne są dwie biblioteki: globalna (2.) i projektu (1). Biblioteka globalna dzieli się na standardową i użytkownika. Biblioteka standardowa jest instalowana wraz z programem i jest nieedytowalna. Nie da się jej zmienić czy nadpisać. […]

Czytaj dalej

Linie konstrukcyjne

Przy pierwszym uruchomieniu programu, po lewej stronie ekranu znajdują się paski narzędzi, a na nich ikony: włączania i wyłączania okna Menadżera projektu, Widoku 3D, Siatki oraz Punktów zaczepienia. Dodatkowo opcje odświeżania rysunku, zoomowania (czyli powiększania i pomniejszanie widoku rysunku) oraz pomocnicze. Jeśli użytkownik nie wyłączy tych pasków, to będą one przy kolejnych uruchomieniach programu. Wszystkie opcje z lewego paska znajdują […]

Czytaj dalej

Poziom szczegółowości widoków

ArCADia posiada różnego rodzaju widoki: rzut, widok 3D, CAD 3D, przekrój, aksonometrię, rozwinięcie, schemat ideowy. Rodzaj dostępnego widoku zależy od posiadanych licencji na moduły branżowe. Jednak wszyscy mają dostęp do widoków: rzutu, 3D oraz CAD 3D. W trakcie pracy nad projektem, w czasie przybywania danych program potrzebuje coraz więcej zasobów komputera. Wstawianie dodatkowych widoków jeszcze zwiększa to zapotrzebowanie. Dlatego trzeba […]

Czytaj dalej

Wstawianie widoku CAD 3D

Podczas rysowania w programie ArCADia 12 tworzone są trzy widoki jednocześnie: rzut, widok 3D oraz CAD 3D. Pozostałe przekrój, aksonometrię, rozwinięcie itd. użytkownik samodzielnie wprowadza do projektu. Projekt rysujemy na rzucie, widok 3D służy nam głównie do sprawdzania poprawności wprowadzanych danych. A widok CAD 3D? Może on zastąpić widok 3D, ale głównie służy do przekazywania danych o modelu innym projektantom, […]

Czytaj dalej

Pływające okno wprowadzania danych

W programie ArCADia 12 i INTERsoft-INTELLICAD dla wprowadzania danych zostało udostępnione okno przy kursorze. Jest ono dostępne głównie przy wprowadzaniu elementów. Elementy CAD i większość obiektów systemu ArCADia korzysta z wyżej pokazanego okna wprowadzania danych. Umożliwia ono nie tylko wprowadzenie współrzędnych, ale także wybór podopcji dostępnych również w obszarze poleceń i w oknie zgłoszeń. Do tej wersji domyślnie było włączone […]

Czytaj dalej
1 2