Drogi ewakuacyjne – nowe opcje

ArCADia 14 rozszerzona została o nową wersje modułu ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE, w który wprowadzone zostały nowe symbole według normy PN EN ISO 7010:2012. Cały Eksplorator symboli został zmodyfikowany i uporządkowany według znaków i norm, w których się znajdują. Nadal bowiem mamy tu symbole ze starszych norm, żeby stworzone wcześniej projekty nie uległy automatycznym zmianom.

Jedną z nowych opcji modułu jest Kierunek automatyczny przez dwa punkty. Jest to opcja, która pozwala na wprowadzenie na rzut wykonany elementami systemu, czyli ścianami, drzwiami itd., dwóch punktów (na początku i końcu drogi), pomiędzy którymi program znajdzie wszystkie dostępne drogi ewakuacji. Domyślnie pokaże trzy najkrótsze. Liczbę wyszukiwanych dróg można zmienić w Opcjach systemu. Przy każdej znalezionej drodze będzie pokazana jej długość.

Dla ułatwienia wprowadzania obszarów powstały trzy nowe opcje: Droga ewakuacyjna, Automatyczny obszar i Obszar dowolny. Pierwsza pozwala w prosty sposób przy zadaniu szerokości (domyślnie 140 cm) wskazać obszar drogi ewakuacyjnej pokazując jej początek i kolejne ewentualne zakręty. Drogę tą można wyznaczyć osią lub jedną z krawędzi. Druga opcja, czyli Automatyczny obszar wykrywa kształt pomieszczenia, co znacznie przyspieszy zaznaczanie np. korytarzy na rzutach hoteli czy szpitali. Ostatnia opcja pozwala na wyklikanie kształtu obszaru, zadania mu własnej nazwy lub symbolu i wyróżnienie graficzne w postaci kreskowania. Te parametry dostały także wszystkie obszary, dzięki czemu łatwiej będzie można opisać rysowany plan i strefy na nim znajdujące się.

Dla oznaczeń ważnych miejsc lub elementów drogi ewakuacji powstał Opis, który pozwala na oznakowanie np. drzwi przeciwpożarowych, czy innych ważnych elementów plany. Dla ułatwienia drukowania i „kompozycji” planszy planu ewakuacyjnego i przeciwpożarowego zostały dodane domyślne wielkości arkuszy przy wprowadzaniu „ramki” planu. W typach Planu ewakuacji i Planu przeciwpożarowego zostały zadane podstawowe wielkości arkuszy wraz ze skalą, w której będzie w tej wielkości plan drukowało rzut. Ramki planów przeskalowują się odpowiednio, do wybranego arkusza i skali i pokazują jak mieści się na nich rysowany projekt. Dzięki czemu użytkownik szybciej zakomponuje plansze ze wszystkimi potrzebnymi elementami.