Ważne ustawienia programu ArCADia i ArCADia PLUS

Każdy program ma pewne założenia i ustawienia. W niektórych ustawienia te można modyfikować. Nie mam tu na myśli koloru tła, czy tego, że opcje dostępne są na wstążkach lub paskach narzędzi, a to jak zaznaczane są elementy. To ważona opcja wykorzystywana przy każdej fazie projektu. ArCADia i ArCADia PLUS swoje podstawowe domyślne ustawienia mogą wyświetlić w oknie Właściwości. Oczywiście ustawienia […]

Czytaj dalej

Modyfikacja wymiaru obiektowego

Wymiarowanie obiektowe, automatyczne wywoływane jest ze wstążki Opis. Wymiaruj cały rysunek – to wymiarowanie wprowadzane na 4 liniach wymiarowych: – Wymiar okien, drzwi i otworów, – Wymiar pomieszczeń i ścian, – Wymiar zewnętrzny elementów wystających, – Wymiar całkowity zewnętrzny. Wymiary są wprowadzone na zewnątrz rysunku kondygnacji wykonanego ścianami systemu ArCADia. Wymiaruj elementy – to wymiar zaznaczonej ściany, który może pokazać: […]

Czytaj dalej

Brak okna Menadżera projektu

Program ArCADia przy wyłączaniu zapisuje swoje ustawienia:(położenie ewentualnych pasków narzędzi, zdefiniowanych wstążek, aliasów, skrótów klawiszowych i okien programu. Jeśli podłączamy czasem laptopa do monitora, który ma większą rozdzielczość niż laptop to musimy pamiętać, że układ okien dialogowych zostanie zapisany. Oznacza to, ze jeśli okno programu rozciągnęliśmy na szerokość ¾ ekranu, a tuż za nim był wyświetlany Menadżer projektu, to po […]

Czytaj dalej

Jakie są różnice miedzy ArCADią, ArCADią PLUS i ArCADią LT

Trzy programy do wyboru… czym się różnią? Dla osób pracujących elementami systemu ArCADia (ścianami, rurami, czy przewodami) można by powiedzieć, ze niczym, ponieważ w tych trzech programach system ArCADia jest taki sam. Każda z wersji pozwoli na stworzenie rzutu budynku, zadanie kolejnych kondygnacji, narysowanie instalacji wewnętrznych w budynku czy zobaczenia projektu w oknie widoku 3D. Jeśli mamy dodatkowe moduły branżowe […]

Czytaj dalej

Kopiowanie elementów między kondygnacjami

Kopiowanie elementów miedzy kondygnacjami może odbywać się na różne sposoby. Najczęściej korzystamy z zaznaczenia tego, co chcemy kopiować, a następnie kombinacji klawiszy Ctrl+C. W ten sposób możemy przekopiować dowolnie zaznaczony elementy systemu ArCADia (ścianę, słup, przewód, rurę, grzejnik, piec gazowy itd.). Oczywiście mówimy tu o elementach „samodzielnych” jak ściana czy słup. Nie oknach i drzwiach, których samodzielnie nie przekopiujemy, bo […]

Czytaj dalej