Kopiowanie elementów między kondygnacjami

Kopiowanie elementów miedzy kondygnacjami może odbywać się na różne sposoby. Najczęściej korzystamy z zaznaczenia tego, co chcemy kopiować, a następnie kombinacji klawiszy Ctrl+C. W ten sposób możemy przekopiować dowolnie zaznaczony elementy systemu ArCADia (ścianę, słup, przewód, rurę, grzejnik, piec gazowy itd.). Oczywiście mówimy tu o elementach „samodzielnych” jak ściana czy słup. Nie oknach i drzwiach, których samodzielnie nie przekopiujemy, bo […]

Czytaj dalej
1 2