Kopiowanie elementów między kondygnacjami

Kopiowanie elementów miedzy kondygnacjami może odbywać się na różne sposoby. Najczęściej korzystamy z zaznaczenia tego, co chcemy kopiować, a następnie kombinacji klawiszy Ctrl+C. W ten sposób możemy przekopiować dowolnie zaznaczony elementy systemu ArCADia (ścianę, słup, przewód, rurę, grzejnik, piec gazowy itd.). Oczywiście mówimy tu o elementach „samodzielnych” jak ściana czy słup. Nie oknach i drzwiach, których samodzielnie nie przekopiujemy, bo należą do ściany, w którą zostały wprowadzone. Taką ścianę zaś skopiujemy zawsze z oknami i drzwiami, jeśli w niej będą.

Kopiowanie przez schowek ma sporą wadę, ponieważ kombinacja klawiszy Ctrl+V, która wkleja elementy na wybraną przez nas kondygnację umieszcza punkt wstawienia po środku kopiowanego układu. Czyli jeśli kopiemy 2 słupy, to punkt, którym je wstawimy, będzie dokładnie pomiędzy nimi. Będzie to oznaczało, że w 95 % sytuacji, a może nawet 100 % będziemy po wstawieniu musieli raz jeszcze elementy zaznaczyć i je przesunąć.

Lepszą metodą będzie więc Kopiowanie z punktem bazowych. Opcja dostępna na wstążce Opis (lub Edycja, w zależności od wybranego szablonu menu) po przyciśnięci Modyfikuj (nazwy panelu, grupy logicznej), a w zasadzie małego trójkącika tuż za nią. Postępowanie podobne jest do wyżej wymienionego opisu kopiowania schowkiem (które posiada większość programów w środowisku Windows), czyli zaznaczamy elementy do skopiowania, wybieramy opcję Kopiowanie z punktem bazowych, wskazujemy ten punkt (dla przypomnienia muszą być w tym czasie włączone odpowiednie punkty zaczepienia), przełączamy się na odpowiednią kondygnację i teraz po zastosowaniu kombinacji Ctrl+V punkt wstawienia mamy dokładnie we wskazanym wcześniej punkcie na kopiowanych elementach. Możemy wkleić elementy w określone miejsce i już nie trzeba będzie ich przesuwać.

W tym przypadku także mówimy o kopiowaniu miedzy kondygnacjami wyłącznie elementów systemu ArCADia (i tak jak poprzednio, takich istniejących samodzielnie).

Trzeci sposób to opcja Multischowka dostępna z okna Menadżera projektu. Opcja ta była już opisywana, więc teraz tylko przypomnę, że ta opcja pozwala przekopiować wszystkie elementy z danej kondygnacji należące do wybranej przez nas grupy, np. wszystkie ściany, przewody czy gniazdka elektryczne. Wklejane są one na wybraną kondygnacje w dokładnie takim samym położeniu jak na kondygnacji, z której je kopiowaliśmy.

I w tym trzecim przypadku kopiowania także mówimy wyłącznie o kopiowaniu elementów systemu miedzy kondygnacjami. Nie da się bowiem przekopiować elementów CAD, czyli linii, okręgów, czy tekstów, miedzy kondygnacjami. Tylko podczas ich wprowadzania określamy kondygnację i ewentualnie grupę użytkownika, w jakiej się znajdą. Później zmienić już tego nie możemy. Możemy jedynie stworzyć własna warstwę w Eksploratorze i na nią przenieść te elementy. Oczywiście w takim przypadku sami będziemy musieli pamiętać o jej włączaniu, wyłączaniu czy też aktywowaniu do rysowania.