Tajniki punktów zaczepienia – część 1

Dla precyzyjnego rysowania można używać różnych opcji, miedzy innymi siatki, punktów zaczepienia, śledzenia czy opcji orto. Wszystkie są pomocne i wszystkie bardzo przydatne, ale czasem, żeby narysować coś precyzyjnie musimy wyłączyć wszystkie opcje i włączyć tylko jedna z nich, ponieważ inne sczytują to co mamy w projekcie i sugerują inne położenie elementu.

Punkty zaczepienia przy pracy używane są prawie przez cały czas tworzenia rysunku, ale włączanie ich wszystkich jednocześnie niestety nie pomaga. Bardzo często, przy szybkim rysowaniu, przy włączonej zbyt dużej liczbie punktów, klikamy za szybko i program wybiera ten punkt, który znalazł pierwszy, a nie koniecznie był to ten, który być powinien. Dlatego istotne jest, aby do punktów zaczepienia mieć stały dostęp i włączać je i wyłączać w czasie pracy, tak aby tylko ułatwiały pracę.

Poniżej lokalizacje punktów zaczepienia, których w programie jest kilka:

  1. Pionowy pasek narzędzi umiejscowiony po lewej stronie ekranu, można włączyć lub wyłączyć dany punkt zaczepienia. Pierwsza ikona na pasku pozwala wejść do ustawień punktów zaczepienia, ostatnia pozwala wyłączyć wszystkie.
  1. Pasek stanu, na dole ekrany po prawej stronie. Ikona włącza lub wyłącza korzystanie z punktów, pozwala także przejść do ustawień, gdzie można wybrać, z których punktów będzie korzystać.
  1. Wstążka Widok, z panelu można włączać i wyłączać poszczególne punkty zaczepienia zarówno stałe jak i tymczasowe. Można także wyłączyć wszystkie i wejść do ustawień.
  1. Shift+prawy klawisz myszy na obszarze rysunku, z listy można włączać i wyłączać poszczególne punkty zaczepienia zarówno stałe jak i tymczasowe. Można także wyłączyć wszystkie i wejść do ustawień.

Jeśli wybierzemy punkty zaczepienia w momencie, kiedy nie mamy włączonej żadnej opcji, wówczas włączamy stałe punkty zaczepienia. Jeśli wybieramy punkt zaczepienia podczas rysowania lub edycji, kiedy mamy aktywną opcje, wówczas automatycznie pozostałe punkty zostają wyłączona, a pozostaje zaznaczony tylko ten wskazany. Jest to wówczas tymczasowy punkt zaczepienia, wyłączy się on zaraz po kliknięciu. Automatycznie włączone też zostaną poprzednio zaznaczone stałe punkty zaczepienia.

Tu uwaga, niezależnie od momentu i miejsca wywołaniu okna ustawień, punkty zaczepienia tam wybrane, będą zawsze stałymi punktami zaczepienia.

Powtórzmy więc STAŁE i TYMCZASOWE punkty zaczepienia.

Domyślnie włączone punkty zaczepienia są stałe. Jeśli je zmienimy podczas rysowania, np. w chwili, kiedy wskazujemy drugi punkt dla ściany, to będzie punkt tymczasowy, ponieważ wyłączy się z chwilą wskazania końca dla ściany. Jeśli zmieniamy punkty zaczepienie w chwili, kiedy nic nie rysujemy, ani nie modyfikujemy, takie zmiany będą stałe i nie zmienią się przy kliknięciu.

Wyłączyć/włączyć punkty zaczepienia można najszybciej klikając ikonę na pasku stanu lub używając skrótu klawiszowego F3.

Okno ustawień punktów zaczepienia, w którym zaznaczane są potrzebne punkty i można przejść do Opcji wyświetlania, gdzie definiowany jest kolor i wielkość znaczników. Rodzaj znacznika (trójkąt, kwadrat, koło, czy x) zależy od punktu zaczepienia i nie można go zmienić.