Drogi ewakuacyjne – nowe opcje

ArCADia 14 rozszerzona została o nową wersje modułu ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE, w który wprowadzone zostały nowe symbole według normy PN EN ISO 7010:2012. Cały Eksplorator symboli został zmodyfikowany i uporządkowany według znaków i norm, w których się znajdują. Nadal bowiem mamy tu symbole ze starszych norm, żeby stworzone wcześniej projekty nie uległy automatycznym zmianom. Jedną z nowych opcji modułu jest Kierunek […]

Czytaj dalej

Ważne ustawienia programu ArCADia i ArCADia PLUS

Każdy program ma pewne założenia i ustawienia. W niektórych ustawienia te można modyfikować. Nie mam tu na myśli koloru tła, czy tego, że opcje dostępne są na wstążkach lub paskach narzędzi, a to jak zaznaczane są elementy. To ważona opcja wykorzystywana przy każdej fazie projektu. ArCADia i ArCADia PLUS swoje podstawowe domyślne ustawienia mogą wyświetlić w oknie Właściwości. Oczywiście ustawienia […]

Czytaj dalej

Modyfikacja wymiaru obiektowego

Wymiarowanie obiektowe, automatyczne wywoływane jest ze wstążki Opis. Wymiaruj cały rysunek – to wymiarowanie wprowadzane na 4 liniach wymiarowych: – Wymiar okien, drzwi i otworów, – Wymiar pomieszczeń i ścian, – Wymiar zewnętrzny elementów wystających, – Wymiar całkowity zewnętrzny. Wymiary są wprowadzone na zewnątrz rysunku kondygnacji wykonanego ścianami systemu ArCADia. Wymiaruj elementy – to wymiar zaznaczonej ściany, który może pokazać: […]

Czytaj dalej

Brak okna Menadżera projektu

Program ArCADia przy wyłączaniu zapisuje swoje ustawienia:(położenie ewentualnych pasków narzędzi, zdefiniowanych wstążek, aliasów, skrótów klawiszowych i okien programu. Jeśli podłączamy czasem laptopa do monitora, który ma większą rozdzielczość niż laptop to musimy pamiętać, że układ okien dialogowych zostanie zapisany. Oznacza to, ze jeśli okno programu rozciągnęliśmy na szerokość ¾ ekranu, a tuż za nim był wyświetlany Menadżer projektu, to po […]

Czytaj dalej

Jakie są różnice miedzy ArCADią, ArCADią PLUS i ArCADią LT

Trzy programy do wyboru… czym się różnią? Dla osób pracujących elementami systemu ArCADia (ścianami, rurami, czy przewodami) można by powiedzieć, ze niczym, ponieważ w tych trzech programach system ArCADia jest taki sam. Każda z wersji pozwoli na stworzenie rzutu budynku, zadanie kolejnych kondygnacji, narysowanie instalacji wewnętrznych w budynku czy zobaczenia projektu w oknie widoku 3D. Jeśli mamy dodatkowe moduły branżowe […]

Czytaj dalej

Kopiowanie elementów między kondygnacjami

Kopiowanie elementów miedzy kondygnacjami może odbywać się na różne sposoby. Najczęściej korzystamy z zaznaczenia tego, co chcemy kopiować, a następnie kombinacji klawiszy Ctrl+C. W ten sposób możemy przekopiować dowolnie zaznaczony elementy systemu ArCADia (ścianę, słup, przewód, rurę, grzejnik, piec gazowy itd.). Oczywiście mówimy tu o elementach „samodzielnych” jak ściana czy słup. Nie oknach i drzwiach, których samodzielnie nie przekopiujemy, bo […]

Czytaj dalej

Nowa wersja programu ArCADia, co z własnymi ustawieniami, bibliotekami i szablonami

Za chwile wyjdzie kolejna wersja programu. W obecnej mamy własne ustawienia programu, skróty klawiszowe, aliasy, biblioteki typów, materiały, obiekty 2d i 3d, szablony itd. Czy po zainstalowaniu nowej wersji wszystko będzie trzeba definiować raz jeszcze? Większość naszych elementów przekopiuje się sama przy pierwszym uruchamianiu programu, pozostałe będziemy musieli przenieść. Nowa wersja programu przy pierwszym uruchomieniu skopiuje szablony, typy, obiekty 2D […]

Czytaj dalej

Przenoszenie własnych ustawień dla programów ArCADia i ArCADia PLUS

Jeśli zmieniamy komputer i przenosimy „stanowisko pracy”, czyli przeinstalowujemy program, to chcemy szybko dostosować jego ustawienia do własnych przyzwyczajeń. Ne da się jednak tego zrobić automatycznie czy też jednym plikiem. Musimy się do tego przygotować zapisując wszystkie własne ustawienia, jeśli do tej pory nie zrobiliśmy kopii. Jeśli je mamy, to możemy użyć, jeśli nie, to musimy zapisać Palety narzędzi (poprzez […]

Czytaj dalej

Wprowadzanie terenu

Teren w projekcie można zdefiniować na kilka sposobów. Jeśli nie mamy wprowadzonego podkładu geodezyjnego definiujemy punkty wysokościowe od wysokości bazowej budynku. W poniższym przypadku teren (jego większą część) ustawiamy na wysokości 10 cm poniżej zera budynku, czyli od –0.10 m n.p.m. Jeśli w jakiejś części projektu mamy podwyższenie lub obniżenie terenu odpowiednio je definiujemy, najpierw wprowadzając główny poziom terenu dookoła, […]

Czytaj dalej

Tworzenie kondygnacji

Pierwsza kondygnacja tworzy się automatycznie wraz z budynkiem. Budynek zaś może być stworzony automatycznie przy wprowadzaniu dowolnego elementu systemu takiego jak np.: ściana, rura, przewód itd. Jeśli projekt rozpoczęty jest od wstawienia Widoku rzutu wówczas w oknie Menadżera projektu należy samodzielnie wprowadzić budynek ikoną <img src=”/gfx/icon/aa-AddBuilding.png” alt=”ikona” title=”” style=”float: left; margin: 10px;” /> Dodaj nowy budynek. Budynek zawsze wstawiany jest z […]

Czytaj dalej
1 2 3 4