Brak okna Menadżera projektu

Program ArCADia przy wyłączaniu zapisuje swoje ustawienia:(położenie ewentualnych pasków narzędzi, zdefiniowanych wstążek, aliasów, skrótów klawiszowych i okien programu. Jeśli podłączamy czasem laptopa do monitora, który ma większą rozdzielczość niż laptop to musimy pamiętać, że układ okien dialogowych zostanie zapisany. Oznacza to, ze jeśli okno programu rozciągnęliśmy na szerokość ¾ ekranu, a tuż za nim był wyświetlany Menadżer projektu, to po włączeniu programu na mniejszym monitorze możemy okna Menadżera projektu nie zobaczyć. Mimo, wywoływania go z pionowego praska narzędzi, czy ikony na wstążce Zarządzaj (lub System) nie będzie go widać na ekranie, ponieważ będzie tuż za nim.

Czasem przy rysowaniu okno Menadżera projektu przeszkadza i je przesuwamy maksymalnie w bok lub do dołu. A czasem okno samo się przesuwa lub znika z ekranu.

Podobnie może być z oknem Widoku 3D, który był umieszczony np. a drugim monitorze lub przesunięty gdzieś w kąt ekranu nie jest już dostępny.

W takich przypadkach nie należy używać opcji Przywróć ustawienia domyślne, co jest zazwyczaj sugerowanie przy dziwnym zachowaniu programu. Np. kiedy trzeba potwierdzać usuniecie elementu, który wcześniej już był zaznaczony i wcześniej usuwał się bez tego potwierdzenia. To inna sytuacje, ponieważ to nie jest przypadkiem zmieniona wartość zmiennej odpowiadającej za zaznaczanie elementów, ale położenie okna, które zapisywanej jest w innym miejscu. Dlatego, jeśli zdąży się, że mimo wywołania okna Menadżer projektu lub Widok 3D nie mamy tego okna, wówczas należy użyć opcji Przywróć położenie okien. Ikona znajduje się na wstążek Widok lub System, w zależności od wybranego układu menu.