Modyfikacja wymiaru obiektowego

Wymiarowanie obiektowe, automatyczne wywoływane jest ze wstążki Opis.

Wymiaruj cały rysunek – to wymiarowanie wprowadzane na 4 liniach wymiarowych:

Wymiar okien, drzwi i otworów,

Wymiar pomieszczeń i ścian,

Wymiar zewnętrzny elementów wystających,

Wymiar całkowity zewnętrzny.

Wymiary są wprowadzone na zewnątrz rysunku kondygnacji wykonanego ścianami systemu ArCADia.

Wymiaruj elementy – to wymiar zaznaczonej ściany, który może pokazać:

Osie konstrukcyjne

Krawędzie styku ścian, czyli ściany łączące się ze wskazana.

Narożniki

Krawędzie otworów, okien i drzwi.

Ta opcja wymaga zaznaczenia ściany, a następnie wskazania z której strony wymiar zostanie wprowadzony.

W obu opcjach można wybrać, co zostanie zwymiarowane, a później można to jeszcze modyfikować. Może się bowiem zdarzyć, że przez naszą niedokładność lub przy połączeniu ścian o różnej grubości program wprowadzi niepotrzebny wymiar. W takich przypadkach należy zaznaczyć daną linię wymiarową i z okna edycji wybrać odpowiednią opcję.

 Dodaj, usuń punkty wymiarowe – opcja pozwala na włączanie i wyłączanie znalezionych charakterystycznych punkty na ścianie, takich jak: otwory, połączenia z innymi ścianami oraz koniec i początek danej ściany.

Dodaj nową linię wymiarową – dodaje koleją linię wymiarową pod lub nad zaznaczona.

 Przekształć w wymiar dowolny – ta opcja „odpina” wymiar od wymiarowanej ściany. Będzie to oznaczało, że wymiar nie zmieni się po zmianie wymiarowanej ściany, ale będzie można dodać absolutnie dowolne nowe punkty wymiarowe.

Po wybraniu opcji Dodaj, usuń punkty wymiarowe sposób wyświetlania wymiarowania się zmieni, szczególnie punkty wymiarowe a ścianie. Te które są obecnie używane będą oznaczone kółkiem, a te, które są wyłączone krzyżykiem.

Jeśli kursorem najedziemy na punkt i klikniemy lewym klawiszem myszy wówczas go włączamy lub wyłączamy. W ten sposób zmieniamy to co jest wymiarowane. W tej opcji nie możemy dodawać własnych punktów wymiarowych.

Nasze modyfikacje mogę jednak ulec zmianie, jeśli zmodyfikujemy ścianę, przesuniemy lub usuniemy z niej okno. Wówczas będzie trzeba modyfikować wymiar raz jeszcze. Dlatego istotne jest, aby takie zmiany robić po stworzeniu modelu.