Ukrywanie pomieszczeń na rzucie

Przy rysowaniu elementami systemu ArCADia program wyręcza nas w niektórych zadaniach. Dobrym przykładem jest tu tworzenie pomieszczeń, które następuje automatycznie po zamknięciu obrysu ścian. Pomieszczenie tworzone jest wyłącznie przez ściany i ściany wirtualne, które zostaną narysowane z zamkniętym układzie. Czasem stworzone pomieszczenia przeszkadzają w rysowaniu, tabele od nich są duże i utrudniają wybór punktów zaczepianie lub po prostu zajmują za dużą przestrzeń rysunku. Czasem zamknięcie obrysu ścian wcale nie oznacza, że ma powstać tam pomieszczenie, ale jednak program je tworzy.
Jeśli ogólnie nie potrzebne jest nam rzucie pokazanie pomieszczeń wraz z opisem lub chwilowo chcemy się go pozbyć i włączyć w odpowiednim momencie po stworzeniu modelu budynku, to należy pomieszczenia wyłączyć z drzewka kondygnacji w oknie Menadżera projektu.

Jeśli nie potrzebne jest pojedyncze pomieszczenie, to możemy je ukryć, nie wyłączać, tylko ukryć. Do tego należy zaznaczyć tabelę takiego pomieszczenia i z okna edycji wybrać Ukryj pomieszczenie.

Ukrywamy pomieszczenia, które uznajemy np. za szachty lub przewody kominowe, na kondygnacji fundamentów, czy w przypadku zaprojektowania wewnętrznego patia. Ukrywanie pomieszczeń jednak czasem może nie wystarczyć, coś nie jest to tylko „schowanie” tabelki opisu, ale także usuniecie go z zestawu pomieszczeń i z powierzchni użytkowej. Nie zapewnia nam to jednak nieliczenia tego pomieszczenia w kubaturze budynku. Szczególnie trzeba na to zwrócić uwagę przy fundamentach i patio. W tych przypadkach, przed ukryciem pomieszczeń należy wejść do właściwości pomieszczenia i z przycisku Temperatura wybrać Zewnętrzna.

W takim przypadku program nie będzie już takiego pomieszczenia liczył w kubaturze budynku, a jak po tym jeszcze ukryjemy to pomieszczenie, to z powierzchni użytkowej i rzutu także znikną.
Jeśli w pewnym momencie będą jednak potrzebne, to wystarczy z okna Menadżera projektu rozwinąć grupy Pomieszczenia, włączyć Ukryte pomieszczenia i przeedytować, to które potrzebujemy. Na koniec ponownie wyłączyć żarówkę pomieszczeń ukrytych.