Przenoszenie własnych ustawień dla programów ArCADia i ArCADia PLUS

Jeśli zmieniamy komputer i przenosimy „stanowisko pracy”, czyli przeinstalowujemy program, to chcemy szybko dostosować jego ustawienia do własnych przyzwyczajeń. Ne da się jednak tego zrobić automatycznie czy też jednym plikiem. Musimy się do tego przygotować zapisując wszystkie własne ustawienia, jeśli do tej pory nie zrobiliśmy kopii. Jeśli je mamy, to możemy użyć, jeśli nie, to musimy zapisać Palety narzędzi (poprzez ich eksport), a pozostałe elementy kopiujemy z katalogów użytkownika. Ponieważ te katalogi dla osób mniej obeznanych w informatyce są ukryte przez system operacyjny, to poniżej pokazana jest najprostsza ścieżka dostępu:

W oknie Eksploratora Windows w zaznaczonym poniżej polu należy wpisać %appdata%

I zatwierdzić poprzez klawisz Enter. Następnie wchodzimy do katalogu INTERsoft i ArCADia-SYSTEM. Na koniec kopiujemy katalog z ostatnim numerem wersji, np. 12.0. Przenosimy na nowy komputer, na którym powinniśmy mieć już zainstalowany program ArCADia i przynajmniej raz uruchomiony.

Znów otwieramy na nowy stanowisku okno Eksploratora Windows i odnajdujemy według powyższej instrukcji katalog z numerem wersji programu. Wchodzimy do niego i kopiujemy wybrane elementy. Nie należy nadpisywać wszystkiego, tylko wymienione poniżej foldery i pliki:

Foldery (jeśli były stworzone na starszym komputerze, jeśli nie było ich, znaczy nie mieliśmy własnych elementów, dlatego katalogi się nie utworzyły):

Architecture (w katalogu znajduje się między innymi biblioteka użytkownika nazw pomieszczeń oraz ich funkcji).

Defaults – folder, w którym zapisane są szablony użytkownika.

Layouts – katalog zdefiniowanych układów.

Object – folder obiektów 2D zdefiniowanych przez użytkownika.

Object3d – biblioteka obiektów 3D zaimportowanych lub stworzonych przez użytkownika.

PaintLibrary – powierzchnie definiowane przez użytkownika i przechowywane w Bibliotece powierzchni.

Pliki:

Global.materials – biblioteka materiałów definiowanych przez użytkownika.

Global.templates – biblioteka typów definiowanych przez użytkownika.

GlobalCeiling.materials – biblioteka stropów zdefiniowanych przez użytkownika.

Powyższe katalogi przenoszą wyłącznie ustawienia systemu ArCADia i jego elementy zapisane przez użytkownika. Jeśli chodzi o ustawienia: pasków narzędzi, skrótów klawiszowych, aliasów, palet itp. odsyłam do bloga Nowa wersja programu ArCADia, co z własnymi ustawieniami, bibliotekami i szablonami, w który jest opisane w jaki sposób korzystając  okna Dostosuj przenieść ustawiania. Pamiętajmy tu, że w przekopiowanych ze starego komputera plikach mamy arcadiaicad92_4_3_15.cui, z którego przeniesiemy własne skróty, aliasy itp. ustawienia.