Szablon projektu

Przy pracy z systemem ArCADia zapisujemy definiowane elementy do Bibliotek globalnej lub Biblioteki projektu. Zapis ten jednak nie obejmuje wszystkich definiowanych parametrów, gdyż obejmuje tylko to, co znajduje się w panelu Parametry typu.

Sposób rysowania poszczególnych elementów, czyli grubości i rodzaj pisaków, wielkości i krój czcionki jak widać na powyższym zrzucie nie znajduje się w obszarze zapisu typu, nie zapisuje się więc w nim. Można jednak zapisać te ustawienia w Szablonie projektu.
Opis szablonu jednak należy zacząć od jego utworzenia. Nie proponuje bowiem nadpisywania domyślnego szablonu. Na wstążce Zarządzaj lub System (w zależności od ustawienia szablonu menu) w grupie Biblioteki znajduje się Menadżer szablonów po otworzeniu okna z przycisków umieszczonych po prawej stronie tworzony jest nowy szablon. Może on być kopią innego lub całkowicie nowy.

W oknie tym tworzony jest szablon i wybierany jako aktywny. Tylko te dwie funkcje posiada powyższe okno. Jeśli zaznaczony zostanie jakiś stworzony szablon i kliknięty zostanie przycisk Wybierz, to od tej pory wszystkie elementy będą wstawiane z jego ustawień. Jeśli w dolnej części okna pod Ustaw jako domyślny szablon wybrany zostanie jeden z zadanych, będzie to oznaczało, że domyślnie program będzie się właśnie uruchamia wraz z tym szablonem i nastaw elementów będzie brany z niego.
Jednak, przy tworzeniu szablonu definiowana jest tylko jego nazwa, co więc w nim się znajduje i jak dodać do niego własne ustawienia?
Po wybraniu szablonu (kliknięciu na nazwie i przyciśnięciu Wybierz) okno szablonu zamyka się automatycznie. Jeśli teraz zostanie otworzone okno np. właściwości ściany, zostaną tam zdefiniowane pisaki, którymi program ma ściany rysować to należy kliknąć przycisk Zapisz w szablonie. Ustawienia pisaków zostaną zapisane. Zapisana także zostanie domyślna ściana, czyli układ warstw, jaki jest przy zapisie szablonu zostanie uznany za szablon. Od tej pory przy każdym projekcie rysowanym tym szablonem domyślna ścian będzie miała takie właśnie warstwy i takimi pisakami zostanie narysowana.
W ten sposób definiujemy kolejne elementy, a w nich: czcionki, pisaki i domyślne wielkości i parametry elementów. Dla każdego kolejnego elementu przed zamknięciem okna właściwości klikamy na Zapisz w szablonie.
Ważne jest jeszcze to, że szablon należy wybrać na początku tworzenia projektu, ponieważ od chwili jego wyboru wstawiane elementy przejmują jego ustawienia. Elementy wprowadzone wcześniej pozostają bez zmian. Pisaki i czcionki tych elementów trzeba wówczas zmodyfikować samodzielnie.