Wyświetlanie nieaktywnych rysunków

Przy pracy w programach ArCADia i INTERsoft-INTELLICAD rozkładamy elementy rysunku na warstwy porządkując tym rysunek i ułatwiają sobie tym dalszą ich edycję. Aktywna może być tylko jedna warstwa. W elementach rysunku nie widać, która warstwa jest aktywna, to możemy sprawdzić na pasku szybkiego dostępu (na górze ekranu) lub na wstążce Start.

W łatwy sposób jednak możemy zaobserwować, która warstwa jest zablokowana, ponieważ wówczas elementy zmieniają kolor. Jeśli np. były rysowane w białym kolorze (ponieważ tło mamy czarne) to po zablokowaniu warstwy wszystkie elementy będą szare.

Stopień przyciemnienia definiowany może być przez użytkownika, ale domyślnie ustawiony jest na 80%. Po wprowadzeniu w linii komend zmiennej:

LAYLOCKFADECTL

I zatwierdzenie poprzez Enter wyświetlana jest obecna wartość przyciemnienia. Można podać inną i zatwierdzić poprzez Enter.

Warto skorzystać ze zmiany przyciemniania rysunku, jeśli domyślne ustawienia utrudniają w odczytaniu rysunku, czyli za bardzo przyciemniają kolory.