Nowy program INTERsoft-INTELLICAD

INTERsoft-INTELLICAD to program CAD przeznaczony do tworzenia dokumentacji 2D i 3D.

isi-01

Formatem zapisu (i odczytu) jest DWG od wersji 2.5 do 2013. Interfejs programu oparty jest na wstążkach, obszarze poleceń i czarnym ekranie graficznym. Ale oczywiście, jak to w każdym CAD występuje tu pełna personifikacja programu. Definiujemy jakie wstążki są widoczne, które opcje w nich są wyświetlone, a które nie. Kolor tła, motyw wstążek, kolor siatki głównej i pomocniczej, nawet kolor obszaru zaznaczania można definiować w oknie Opcje. Przy małym monitorze wstążki można zwijać automatycznie lub przełączyć się na widok klasyczny, czyli paski narzędzi. Zresztą paski narzędzi są dostępne także przy włączonych wstążkach. W obszar poleceń można wprowadzać polecenia, aliasy i skróty klawiszowe, w zależności od potrzeby lub przyzwyczajenia. Aliasy i skróty można importować z innych programów, definiować własne lub modyfikować istniejące a wszystko oknie Adaptuj.

Rysowanie odbywa się w trójwymiarowej przestrzeni jednego lub kilku widoków, w zależności od przyzwyczajenia. Wartości i współrzędne wprowadzamy w obszar poleceń, choć na niego nie klikamy, program wie, gdzie ma wprowadzić wartość lub daną. Współrzędne wprowadzamy jak na innych CAD-ach: bezwzględnie (x,y,z), względnie (@x,y,z) lub względnie biegunowo (@długość<kąt). Możemy posiłkować się oknem zgłoszeń wybierając odpowiednie polecenia np. Długość, czy kąT. Przy rysowaniu pomocna jest siatka, opcja orto, punkty zaczepienia, śledzenie i śledzenie punktów. Dane dzielimy na warstwy, którymi zarządzamy w oknie Eksploratora INTERsoft-INTELLICADA. Rysujemy głównie prostymi elementami typu linia, polilinia, multilinia, okrąg, prostokąt itd. (do każdego elementu można przypisać atrybuty) lub płaszczyznami umiejscawianymi w trójwymiarowej przestrzeni. Płaszczyzny lub trójwymiarowe siatki elementów można zmapować, czyli zadać na nich materiał lub teksturę, a potem zdefiniować tło, oświetlenie i zrobić wizualizację. Trójwymiarowy model można z programu wyeksportować jako plik STL (do drukarki 3D).

Inne formaty do eksportu to DWF, DWT i DXF. Pliki PDF można uzyskać poprzez eksport lub wydruk do pliku. Arkusze wydruku definiowane są na zakładkach papieru i wszystkie elementy na nich wprowadzone nie są widoczne w modelu projektu.