Personalizacja programu ArCADia 10

Interfejs nowej wersji ArCADia 10 oparty jest na wstążkach, których nie można już, tak jak to było z paskami narzędzi przemieszczać po całym ekranie. Wstążki albo są wyświetlane przez cały czas, albo jak znajdzie się nad nimi kursor, albo nie ma ich wcale, ponieważ jest włączony wygląd klasyczny.

Minimalizacja wstążek lub przełączenie się na paski narzędzi dostępne jest po kliknięciu prawym klawiszem obok nazw wstążek lub na dowolnej wstążce, ale oczywiście poza opcjami.

Pokaż pasek szybkiego dostępu pod wstążkami – przesuniecie paska z ikonami opcji Nowy, otwórz, import plik mba, zapisz, zapisz jako, cofnij i przywróć pod wstążki.

Minimalizuj wstążki – zwija wstążki z narzędziami podczas rysowania, a wysuwa je w momencie kliknięcia na nazwę wstążki.

Obszar poleceń – domyślnie ustawiony na dole okna obszar poleceń, w którym podawane są wartości i wybierane są polecenia programu.

Pasek stanu – umieszczony pod obszarem poleceń pasek, na którym znajdują się miedzy innymi opcje włączania i wyłączania: siatki, trybu orto, punktów zaczepienia, grubości linii itd. Opcje znajduje się na pasku stanu użytkownik sam może definiować, wystarczy kliknąć na nim prawym klawiszem myszy i z wysuniętej listy włączać i wyłączać dostępne i potrzebne opcje.

Wygląd klasyczny – ekran pozbawiony wstążek, a opcje dostępne są tak jak w wersjach poprzednich na paskach narzędzi, które można włączać i wyłączać, przesuwać i definiować.

Pasek menu – pasek umieszczony na górze ekranu (domyślnie wyłączony), na nim znajdują się wszystkie dostępne w programie opcje.

Pokaż kartę – włącza i wyłącza wskazaną na liście wstążkę. Wstążki, których nie używamy mogą być wyłączone, co zwiększy czytelność pozostałych wstążek. Im więcej wstążek a mniejszy monitor, tym mniej miejsca na nazwę wstążki, czyli mniej czytelny jest dostęp do narzędzi.

Pokaż panel – ta lista zmienia się na każdej wstążce, gdyż z niej wyłącza poszczególne grupy narzędzi.

ArcadiaMenu – lista pasków z narzędziami systemu ArCADia dostępna niezależnie od widoku ze wstążkami i klasycznego.

ICAD – lista pasków narzędzi dostępnych w programie: np. opcje rysowania 2D i 3D, modyfikacji, punktów zaczepienia, dostępu do warstw itd.

Paski narzędzi – okno dialogowe ze spisem wszystkich dostępnych pasków narzędzi.

Adaptuj – okno personalizacji programu, w którym można modyfikować menu, paski narzędzi i skróty klawiszowe.

 

W poprzednich wersjach programu wszystkie narzędzia były dostępne na w tym samym czasie, ponieważ były poukładane obok siebie. Teraz przy rysowaniu trzeba się przełączać między wstążkami Rysunek 2D, Edycja, Start itd. Trzeba oczywiście pamiętać gdzie znajduje się szukana opcja. Można też część narzędzi przypiąć do ekranu na pasku narzędzi, dzięki czemu nie trzeba będzie ciągle wertować wstążki.