Zmiana interfejsu ArCADia 11.1

Przy pierwszym uruchomieniu programu ArCADia 11.1 pojawia się okno, w którym można wybrać interfejs użytkownika: Architekt początkujący, Architekt zaawansowany, Konstruktor, Instalator Gazownictwa, Instalator Wod-Kan, Instalator Ogrzewnik, Instalator Elektryk, Tylko licencja ArCADia BIM, Pełny System ArCADia BIM, Pełny CAD+BIM. W zależności od wybrania szablonu układ wstążek i domyślnie dostępnych opcji będzie inny.

Architekt początkujący

Szablon dla początkujących użytkowników programu ArCADia, w którym dostępne są tylko podstawowe opcje programu.

Architekt zaawansowany

Szablon do tworzenia projektów architektonicznych. Domyślnie włączone są wszystkie podstawowe opcje architektoniczne oraz funkcje modułu ArCADia-ARCHITEKTURA oraz ArCADia-IFC RVT. Dodatkowo dostępne są opcje CAD do: rysowania (linie, polilinie, okręgi itd.), modyfikacji (kopiowanie, ucinanie, obrót, szyk itd.), wprowadzania tekstów, wczytywania podkładów pdf, rastrów i odnośników zewnętrznych).

Konstruktor

Szablon do rysowania zbrojenia w elementach konstrukcyjnych. W tym interfejsie dostępne są domyślnie także podstawowe funkcje architektoniczne oraz opcje CAD do: rysowania (linie, polilinie, okręgi itd.), modyfikacji (kopiowanie, ucinanie, obrót, szyk itd.), wprowadzania tekstów, wczytywania podkładów pdf, rastrów i odnośników zewnętrznych).

Instalator Gazownictwa

Szablon do projektowania instalacji gazowych. W tym interfejsie dostępne są domyślnie podstawowe funkcje architektoniczne, opcje do rysowania instalacji gazowych i modułów ArCADia-INSTALACJE GAZOWE i ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE. Dodatkowo dostępne są opcje CAD do: rysowania (linie, polilinie, okręgi itd.), modyfikacji (kopiowanie, ucinanie, obrót, szyk itd.), wprowadzania tekstów, wczytywania podkładów pdf, rastrów i odnośników zewnętrznych).

Instalator Wod-Kan

Szablon do projektowania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci kanalizacyjnych. W tym interfejsie dostępne są domyślnie także podstawowe funkcje architektoniczne. Dodatkowo dostępne są opcje CAD do: rysowania (linie, polilinie, okręgi itd.), modyfikacji (kopiowanie, ucinanie, obrót, szyk itd.), wprowadzania tekstów, wczytywania podkładów pdf, rastrów i odnośników zewnętrznych).

Instalator Ogrzewnik

Szablon do projektowania instalacji grzewczych. W tym interfejsie dostępne są domyślnie także podstawowe funkcje architektoniczne. Dodatkowo dostępne są opcje CAD do: rysowania (linie, polilinie, okręgi itd.), modyfikacji (kopiowanie, ucinanie, obrót, szyk itd.), wprowadzania tekstów, wczytywania podkładów pdf, rastrów i odnośników zewnętrznych).

Instalator Elektryk

Szablon do projektowania instalacji elektrycznych wewnątrz budynku, na nim (czyli instalacji odgromowych), telekomunikacyjnych i tablic rozdzielczych. W tym interfejsie dostępne są domyślnie także podstawowe funkcje architektoniczne. Dodatkowo dostępne są opcje CAD do: rysowania (linie, polilinie, okręgi itd.), modyfikacji (kopiowanie, ucinanie, obrót, szyk itd.), wprowadzania tekstów, wczytywania podkładów pdf, rastrów i odnośników zewnętrznych).

Tylko licencja ArCADia BIM

Tylko licencja ArCA Szablon, w którym domyślnie spośród opcji systemu ArCADia dostępne są wyłącznie te, które są w podstawowej wersji programu. Dodatkowo dostępne są opcje CAD do: rysowania (linie, polilinie, okręgi itd.), modyfikacji (kopiowanie, ucinanie, obrót, szyk itd.), wprowadzania tekstów, wczytywania podkładów pdf, rastrów i odnośników zewnętrznych).

Pełny System ArCADia BIM

Szablon, w którym udostępnione są wszystkie opcje systemu ArCADia, czyli wszystkie wstążki modułów branżowych i opcje CAD (funkcje rysowania i modyfikacji, wprowadzania tekstów, wczytywania podkładów pdf irastrów).

Pełny CAD+BIM

Pełny CAD+BIM

Ten szablon to opcje CAD (funkcje rysowania i modyfikacji, wprowadzania tekstów, wczytywania podkładów pdf i rastrów) i funkcje systemu ArCADia, czyli interfejs, który użytkownicy znają od wersjo 10 programu ArCADia.

Jak widać powyżej, szablony to nic innego jak różny zestaw włączonych wstążek wraz ze wszystkimi opcji rysunków CAD. Tylko pierwszy szablon ma wybranych kilka podstawowych opcji CAD oraz do rysowania architektury.

Niezależnie od wybranego szablonu będą działały tylko te opcje, na które mamy licencje. W każdym momencie możemy zmienić wybrany interfejs z opcji Konfigurator menu. Opcja domyślnie włączona jest jako dodatkowa ikona po lewej stronie okna programu. Dodatkowo na pasku narzędzi po lewej stronie, na wstążce Zarządzaj lub System w zależności od wybranego interfejsu.

Na górze okna znajduje się lista dostępnych szablonów. Dodatkowo ikonami można włączyć lub wyłączyć dany moduł lub funkcje podstawowe programu z dowolnej branży. Oczywiście nadal działają opcje Adaptuj dostępne po kliknięciu prawym klawiszem myszy na dowolnej wstążce poza opcjami.