Poziom szczegółowości widoków

ArCADia posiada różnego rodzaju widoki: rzut, widok 3D, CAD 3D, przekrój, aksonometrię, rozwinięcie, schemat ideowy. Rodzaj dostępnego widoku zależy od posiadanych licencji na moduły branżowe. Jednak wszyscy mają dostęp do widoków: rzutu, 3D oraz CAD 3D.

W trakcie pracy nad projektem, w czasie przybywania danych program potrzebuje coraz więcej zasobów komputera. Wstawianie dodatkowych widoków jeszcze zwiększa to zapotrzebowanie. Dlatego trzeba się zastanowić nad tym, czy podczas rysowania są potrzebne wszystkie szczegółowe informacje rysunkowe wprowadzanych obiektów, czy też można ich pełny wygląd włączyć dopiero przy opisać lub przed wydrukiem.

W poprzednich wersjach optymalizacja dostępną dla użytkownika było przełączenie nieaktywnych widoków na Ręcznie odświeżanie (opcja dostępna w oknie właściwości danego widoku, czyli po kliknięciu prawym klawiszem myszy na zakładce danego widoku w oknie Menadżera projektu).

Oczywiście w ArCADii 12 opcja ta także jest dostępna, ale nie jest jedyną optymalizacją podczas rysowania. W oknie właściwości widoku dostępna jest także poziom szczegółowości, który pozwala na uproszczenie widoku niektórych obiektów, a przez to przyspieszenie pracy nad projektem.

Opcja ta jest dostępna we wszystkich widokach, szczególnie polecana jest na rzucie, przekroju, CAD 3D i ewentualnie widoku 3D. Poniżej przykłady uproszczonych elementów.