Pływające okno wprowadzania danych

W programie ArCADia 12 i INTERsoft-INTELLICAD dla wprowadzania danych zostało udostępnione okno przy kursorze. Jest ono dostępne głównie przy wprowadzaniu elementów.

Elementy CAD i większość obiektów systemu ArCADia korzysta z wyżej pokazanego okna wprowadzania danych. Umożliwia ono nie tylko wprowadzenie współrzędnych, ale także wybór podopcji dostępnych również w obszarze poleceń i w oknie zgłoszeń. Do tej wersji domyślnie było włączone Okno zgłoszeń, które pomagało w przełączanie się miedzy podopcjami. Teraz jest ono wyłączone, ponieważ opcje i podopcje umiejscowione są w oknie znajdującym się przy kursorze.

Pomiędzy opcjami przechodzimy klawiszem TAB z klawiatury, a jeśli podopcji jest więcej i nie mieszczą się wszystkie w oknie wstawiania, to program wyświetla na końcu wiersza strzałkę w prawo. Jeśli z klawiatury zostanie wybrany klawisz o tym samym symbolu, wówczas program przesuwa listę dostępnych podopcji i wyświetla kolejne z listy.

Zatwierdzenie wyboru następuje przez klawisz Enter.

W oknie wprowadzania domyślnymi wartościami są współrzędne względne, czyli podawane od klikniętego punktu, a nie od początku układu współrzędnych. Oczywiście przy wyborze opcji nadal można posługiwać się aliasami, czyli wpisaniem litery lub liter, które w poleceniach są duże. Wprowadzana litera powinna zostać zatwierdzona poprzez Enter.

W polu wartości można podać zarówno współrzędne punktu (x, y, z) jak i współrzędne biegunkowe (długość i kąt).

W programie ArCADia i ArCADia PLUS dla wprowadzenia pojedynczej ściany jest dostępne jeszcze jedno okno wprowadzania danych.

Po wskazaniu pierwszego punktu należy podać długość i kąt.