Własne aliasy

Aliasy poleceń to zazwyczaj skrót nazwy, nie używamy tu klawiszy funkcyjnych (Shift, Ctrl, Alt, F1-F12), tylko litery i cyfry. Dla przykładu żeby narysować linie nie musimy klikać na ikonę, ani wpisywać w obszar poleceń LINIA, dla tego polecenia domyślnie zdefiniowany jest alias L. Oznacza to, ze wystarczy w obszarze poleceń wpisać L i zatwierdzić poprzez Enter lub prawy klawisz myszy, żeby zacząć rysować linie. Innymi przydatnymi aliasami są: M dla przesuń, O dla odsuń, LTS dla LTScale (zmienna skali linii używana w obszarze papieru), PL dla polilinii, PLine także dla polilinii.

Definiowanie aliasów odbywa się w oknie Adaptuj, które wywołujemy po kliknięciu prawym klawiszem myszy za opcjami na dowolnej wstążki i z listy wybieramy Adaptuj… Można też w obszarze poleceń wpisać ADAPTACJA.

Zaznaczamy Aliasy z drzewa ICAD, czyli z modułu graficznego, który rysuje linie, bryły itd. W programie są już zdefiniowane aliasy dla polilinii (PL oraz PLine) ale powiedzmy, ze nie są zbytnio intuicyjne. Dlatego definiujemy nowy alias do tego polecenie.

W tym celu klikamy prawym klawiszem na drzewie Aliasy i z niewielkiej listy wybieramy Wstaw aliasy. W oknie poniżej zostanie udostępnione pole do podania aliasu, a po lewej stronie będzie można wprowadzić dane skrótu.

Dla przykładu POLI będzie nowym aliasem dla polilinii, więc wpisujemy to w nazwie. Po prawej stronie Nazwa aliasu uzupełni się automatycznie, ale nas zostanie do wypełnienia Nazwa komendy, w którą wpisujemy Polilinia i zatwierdzamy poprzez Enter.

Gdybyśmy chcieli wprowadzić aliasy np. do poleceń systemu ArCADia, żeby nie przełączać się na odpowiednie wstążki , tylko podawać komendy ręcznie, to postępujemy podobnie, tylko w drzewie z lewej stromy musimy wybrać ArcadiaMenu i Aliasy. Klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy polecenie.

Powiedzmy, że dla wstawienia ściany chcemy wpisać sciana (bez ś ponieważ w aliasach nie mogą występować polskie znaki). Wpisujemy sciana, zatwierdzamy i po prawej stronie w Nazwie komendy wpisujemy isa_iw (ponieważ tak nazywa się polecenie wywołujące ścianę) i zatwierdzając poprzez Enter.

Na zakończenie definiowania aliasów należy pamiętać o kliknięciu przycisku Zastosuj i OK.

Dobrze byłby na wszelki wypadek (np. przeniesienia danych na inny komputer) skopiować pliki .cui i przechowywać je poza standardową lokalizacją (c:\Users\NAZWA-UŻYTKOWNIKA\AppData\Roaming\INTERsoft\ArCADia PLUS\11.0\).

NAZWA-UŻYTKOWNIKA – to użytkownik na którego się logujemy na komputerze.