Tabelka rysunkowa

Dla podpisania rysunku program pozwala na wprowadzenie zdefiniowanej tabelki lub utworzenie własnej. Poniżej znajdzie się opis tworzenia tabelki znajdującej się na obrazku.

4icad-1

Projekt w programie rysujemy w skali 1 1, ale drukujemy w skalach 1 50, 1 100 itd. O tym musisz pamiętać przy tworzeniu tabeli, gdyż w przeciwieństwie do całego rysunku, ona powinna być narysowana w wymiarach wydruku. Dlatego tworzenie tabeli zaczynamy od określenia w jakiej skali będziemy ja używać. Ta tabelka będzie w skali 1 50. Wybieramy opcje Projektuj tabele rysunkowa.

4icad-2

Przy projektowaniu tabelki należy pamiętać, że w jednej komórce tekst znajduje się wyłącznie w jednym wersie. Nie da się wprowadzić dwóch wierszy tekstu w jednej komórce. Oznacza to, że dla powyższe tabeli powinniśmy zadać 8 wierszy (oddzielna komórka dla tekstu typu INWESTOR i oddzielna dla tekstu wpisywanego do tabelki) i 5 kolumn. Wielkość tabeli na wydruku będzie 14x8cm, co oznacza, ze dla skali 1:50 należy podać szerokość 700 cm a wysokość 400 cm.

4icad-3

Po zatwierdzeniu wprowadzenia otwiera się okno właściwości.

4icad-5

Teraz można modyfikować tabele. Zaczniemy od łączenia komórek. Korzystamy z poniższych przycisków.

4icad-6

Zaznaczamy pierwsza komórkę i łączymy ze wszystkimi komórkami w prawo.

4icad-7

Analogicznie postępujemy z poniższym wierszem.

4icad-8

Kolejne cztery wiersze posiadają podział na dwie kolumny, dlatego łączymy w trzecim wierszu cztery komórki.

4icad-9

W zasadzie zarys tabelki jest gotowy, teraz trzeba powyłączać linie leczące komórki, co da wrażenie, ze będzie to jedna komórka. Znów zaznaczamy pierwsza komórkę od góry i z poniższych ikon wyłączamy dolna krawędź komórki.

4icad-10

4icad-11

Analogicznie postępujemy z pozostałymi komórkami.

4icad-12

Grubość i rodzaj pisaka ustawiony jest pod przyciskiem Pisaki.

4icad-13

Teraz należy zdefiniować teksty. Zaczynamy od tekstów zdefiniowanych, czyli Inwestora, projektanta itd. Zaznaczamy pierwsza komórkę i z listy Tekst wybieramy odpowiednie słowo. Analogicznie postępujemy z kolejnymi zdefiniowanymi tekstami.

4icad-14

Położenie zadanego tekstu definiujemy poniższymi ikonami.

4icad-15

W tabeli możemy zdefiniować 3 różne rodzaje czcionek. Na początku zdefiniujmy dla tekstów zdefiniowanych jeden i ten sam Nagłówek, Zawartość 1 i 2 przyda się przy uzupełnianiu tabelki.

4icad-16

Wielkość czcionki kolejnych Nagłówków definiowana jest przyciskiem Czcionki.

4icad-17

Jeśli na liście nie ma jakiegoś tekstu zdefiniowanego można go wprowadzić w polu Tekst.

4icad-18

Pozostałe teksty można wprowadzić ręcznie lub skorzystać z przycisku Opcje projektu, który otwiera poniższe okno.

4icad-19

Każda komórka odpowiada za tekst automatyczny, który wypełnia tabelkę.

4icad-20

Na zakończenie definiowania tabeli zapisujemy ja jako typ do biblioteki globalnej. Dobrze jeśli skala, w której tabela ma być użyta będzie w nazwie, żeby łatwiej wybrać odpowiednia tabelkę.