Otwieranie projektów miedzy wersjami programu ArCADii, INTERsoft-INTELLICAD i innymi programami CAD

Programy ArCADia, ArCADia LT i ArCADia PLUS, to aplikacje, na których pracuje system wspomagający projektowanie BIM. Projekty wykonane opcjami systemy ArCADia są w pełni czytane wyłącznie przez system ArCADia, natomiast rzuty, przekroje, aksonometrie i inne widoki wprowadzone opcjami systemu są widoczne w każdy programie CAD otwierającym pliki dwg. Wówczas obiekty systemu (np. ściana) są widoczne jako bloki. Nie mają one już wszystkich swoich właściwości, są wyłącznie płaskimi blokami przedstawionymi w odpowiednim widoku. Jeśli jednak projekt zostanie ponownie otworzony w systemie ArCADia znów elementy będą miały wszystkie swoje właściwości i będzie dostępny ich widok 3D.

Poniżej przykładowy projekt otwarty w programach:

ArCADia

ArCADia LT

ArCADia PLUS

Inne programy CAD, między innymi program INTERsoft-INTELLICAD powyższy projekt otworzą następująco:

Rysunki wyglądają tak samo, nie ma tylko wyglądu 3D, który będzie dostępny wyłącznie w systemie ArCADia.

Jeśli projekt powstał na programach ArCADia, ArCADia LT i ArCADia PLUS ale nie ma żadnego elementy systemu (ściany, rury, kabla itp. obiektów) są wyłącznie linie, polilinie, teksty, okręgi itd. to w innych programach CAD te rysunki będą czytane dokładnie tak samo jak w programie, w którym powstały. Wszystkie elementy cad są wyświetlane dokładnie w ten sam sposób i mają identyczne właściwości. W sporadycznych przypadkach może się różnić kreskowanie lub czcionka w opisach, jeśli w programie, na którym, projekt zostanie otwarty, odpowiednich kreskowań i czcionek w zasobach programu nie będzie. Wówczas mogą być podmienione na inne. Dlatego czasem dobrze kopiować pliki razem z plikami kreskowań (.pat) i czcionkami. Elementy te są dostępne w katalogu zainstalowanego programu w odpowiednich folderach. Tyczy to przede wszystkim czcionek i kreskowań dodanych przez użytkownika do programu.

Jeśli projekt rysowany w systemie ArCADia zostanie otworzony na innym programie CAD, zostaną do niego dorysowane inne elementy i nic nie zostanie usunięte lub zmodyfikowane, wówczas taki projekt można otworzyć w ArCADii, ArCADii LT lub ArCADii PLUS i wszystkie obiekty będą widziane jak poprzednio. Nowe elementy, dorysowane opcjami CAD będą czytane dokładnie tak jak zostały wprowadzone do projektu, czyli będą dodatkowymi rysunkami, opisami i wymiarami.

Jeśli natomiast w programie CAD zmodyfikowane zostaną projekty systemu to po powrocie do pierwotnego programu rysunki będą pokazywały to co zostało w nich zmienione, ale bryła budynku będzie pokazywała pierwotny stan. Edycja projektu może spowodować wyświetlenie dodatkowych komunikatów. Jeśli w takim przypadku włączy się opcję Napraw projekt, wówczas zmienione rysunki zostaną przywrócone do wersji, jaką pamięta system ArCADia.