Nowa wersja, a przyzwyczajenia z wersji poprzedniej

Dostosowanie programu ArCADia 11.0 do własnych potrzeb i przyzwyczajeń pozwala między innymi na wyłączenie niektórych nowości, które mogą użytkownikowi przeszkadzać. Dla przykładu opcja przełączania się między dokumentami poprzez zakładki umieszczone pod wstążkami, jest bardzo dobra, szybko i łatwo można wybrać potrzebny dokument i się na niego przełączyć, ale zakładki zabierają miejsce, co przy większej rozdzielczości lub mniejszym laptopie zabiera miejsce rysunkowi. Dlatego jeśli chcemy wyłączyć zakładki projektów to wchodzimy w Opcje (np. wywołując okno poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na obszarze poleceń i z listy wybierając Opcje). Interesuje nas zakładka Ekran i przycisk Opcje MDI…

W wyświetlonym oknie odznaczamy Zakładki aktywne. Po kliknięciu na OK między projektami możemy się przełączać tak jak w wersji poprzedniej ikoną Pokaż menu okna . Opcja dostępna jest na dole ekranu po prawej stronie paska stanu lub skrótem klawiszowym Ctrl+Tab.

Kolejną zmianą programu jest wprowadzanie i edycja tekstu. Dla osób przyzwyczajonych do poprzedniego sposobu pisania istnieje możliwość włączenia okna Edytora tekstu i wyłączenia modyfikacji wstążki przy edycji tekstu. Za wyświetlanie poprzedniego okna tekstu lub obecnych funkcji odpowiada zmienna MTEXTED.

Jeśli dla kogoś zmiana koloru warstwy przy jej zablokowaniu powoduje, że rysunek jest mniej czytelny, to można zmienną LAYLOCKFADECTL albo tą funkcję całkowicie wyłączyć albo zmienić intensywność modyfikowanego koloru. Można tu ustawić procent przyciemniania koloru, jeśli kolor jest za ciemny, to można np. z 80 % przyciemnienia zmniejszyć na 50% lub wyłączyć całkowicie.