Import plików mba

Pliki mba mogą być eksportowane z programu ArCon lub eLines. Są to płaskie rysunki podzielone na warstwy – folie i pozwalają na przeniesienie projektów do inny programów. ArCADia, ArCADia LT, ArCADia PLUS oraz INTERsoft-INTELLICAD powiadają opcję importu plików mba. W nowych wersjach wymienionych programów opcja Importu mba została przeniesiona i jest teraz dostępna z ikony .

W oknie Importuj rysunek należy wybrać odpowiedni format i wskazać plik do zaimportowania.

Po wybraniu pliku musimy poczekać aż wyświetlone zostanie okno, w którym wybierzemy co zostanie z pliku zaimportowane. Możemy zaznaczyć wszystko i wprowadzić cały projekt lub wybrać tylko fragment np. jeden z rzutów czy przekrój.

Drzewo Rysunki i folie znajdujące się z lewej strony okna zależy od wyeksportowanego projektu. Jeśli był to budynek zaprojektowany w programie ArCon, to każda kondygnacja i każdy przekrój to oddzielny rysunek składający się z kilku lub kilkunastu folii. Oddzielnie zostały wyeksportowane linie ścian, oddzielnie okna i drzwi, czy też schody. Jeśli jakiś rysunek lub folia nie zostaną zaznaczone, nie zostaną wówczas zaimportowane.

Po prawej stronie okna znajdują się jednostki, na które program przeskaluje importowany rysunek. Jeśli kreskowanie ścian ma nie być przenoszone, to zamiast wyłączać w każdym rysunku warstwę Kreskowanie, lepiej zaznaczyć opcje Wyłącz kreskowanie znajdująca się z prawej strony okna. Zapewni nam to usunięcie kreskowania z całego projekt.

Po kliknięciu na OK plik będzie importowany. W zależności od jego zawartości może to potrwać od kilku do kilkudziesięciu sekund. Może się zdarzyć, że na ekranie nie będzie widać rysunku, wówczas należy wcisnąć opcję Zoom zakres lub Pokaz wszystko i widok projektu zostanie wycentrowany na zaimportowane elementy.

W programach ArCADia, ArCADia LT, ArCADia PLUS oraz INTERsoft-INTELLICAD nie ma podziału na rysunki i folie, więc ten podział zostanie zmieniony. Zostaną wprowadzone warstwy o nazwach informujących o kondygnacji i jej zawartości np. Parter_bliz_prawy_p__Dachy.

Rzuty będą nałożone na sobie, przekroje zaimportowane w takiej odległości od rzutów, w jakiej były wprowadzone w programie ArCon. Może się więc zdarzyć, że wszystko będzie jedno na drugim, ale warstwy można poblokować i rysunki w łatwy sposób poprzesuwać. Dalej postępujemy już jak z każdym innym rysunkiem wykonanym liniami itp. elementami rysunku 2D.