Gradient w kreskowaniu

grad-2

Program ArCADia 10 lub INTERsoft-INTELLICAD mają opcje kreskowania, czyli wypełniania wzorem zamkniętego obszaru. Może to być wypełnienie jednolite, czyli SOLID, lub dowolnie wybrany wzór. Sposób dodawania kreskowania już był opisywany. Tym razem opiszę kreskowanie, którego nie ma i nie można go dodać, jak zwykły HASH.

Gradient, bo o nim mowa, może zaistnieć w wymienionych programach, ale nie bezpośrednio poprzez wybranie z typu czy wypełnienie kreskowaniem. Wystarczy małe obejście opcji, która w programie jest obsłużona, ale nie ma okna dialogowego do wstawienia. W tym celu należy ściągnąć plik z tego linku i przekopiować wybrany rodzaj gradientu do swojego projektu, a następnie skopiować jego formatowanie na kreskowanie w naszym projekcie.

Ale po kolei. Powiedzmy, że mamy jakiś rysunek i chcemy do niego wprowadzić wypełnienie gradientem.

grad-0

Szare jednolite wypełnienie miałoby być gradientem. Dlatego wybieramy odpowiedni rodzaj gradientu ze ściągniętego pliku i kopiujemy go do naszego rysunku.

grad-1

Opcje kopiowania możemy wybrać ze wstążki (jak na powyższym zrzucie) lub używając skrótu klawiszowego Ctrl+C. Po przełączeniu się na nasz projekt wklejamy go opcją z poniższego zrzutu lub skrótem Ctrl+V.

grad-3

Wskazujemy dowolne miejsce po przeniesieniu formatowania, a przeniesiony gradient usuwamy.

grad-5

Ze wstążki Edycja wybieramy opcję Kopiuj formatowanie elementu.

grad-6

Najpierw musimy wybrać przekopiowany gradient (czyli element, z którego formatowanie pobieramy), a następnie wskazujemy kreskowanie, które ma być gradientem, czyli element, do którego przenosimy cechy. Wychodzimy z opcji poprzez prawy klawisz myszy lub Enter.

grad-7

Cechy możemy przenieść na więcej niż jeden element, ponieważ opcja nie kończy się po wskazaniu pierwszego kreskowania.

Możemy usunąć przekopiowany gradient, a nasz zaznaczamy i albo z menu kontekstowego, albo ze wstążki Widok wybieramy Właściwości. Pokaże się okno, ale trzeba będzie jeszcze raz zaznaczyć nasz gradient.

grad-8

W oknie właściwości możemy zmienić kolor, kąt i to, czy gradient jest wyśrodkowany, np.:

grad-9

W zasadzie można było przekopiować dowolny gradient, ponieważ, jak widać we Właściwościach, jest Nazwa gradientu, w której możemy wybrać, jak będzie on wyglądał.

grad-10

Dodatkowo możemy gradient obrócić, podając mu odpowiedni kąt w polu Kąt gradientu. Symetryczność możemy ustawić w polu Wyśrodkowanie, a kolor w polach Kolor 1 i Kolor 2.

grad-11