Dodawanie skrótów, aliasów i poleceń w menu kontekstowym w ArCADii 10 – część 3

Opisałam już dodawanie polecenia do menu kontekstowego (tej listy spod prawego klawisza myszy), definiowanie skrótów klawiszowych i Aliasów, to teraz zostały jeszcze paski narzędzi. Owszem, jest to przeżytek, większość programów pracuje już wyłącznie na wstążkach, ale w ArCADia da się jeszcze przełączyć widok na standardowy i można wyłączyć wstążki. Odbywa się to na dowolnej wstążce lub na dole ekranu na Pasku stanu. Jeśli klikniemy na dowolną wstążkę poza wszelkimi ikonami, prawym klawiszem myszy, to z dostępnej listy możemy wybrać:

Jak wspomniała opcja jest też dostępna na dole ekranu na pasku stanu pod ikoną  Przełącz przestrzeń roboczą.

Ale w zasadzie nie o tym chciałam pisać. Wstażki zawładnęły programami i na razie nie zapowiada się na zmianę, więc może się do nich jednak przyzwyczajmy. Ale biorąc pod uwagę ilość opcji w programie, wielkość zakładek i konieczność spamiętania co się gdzie znajduje, to chyba nie jest to aż tak potrzebne. Dlatego ja, mimo, że korzystam ze wstążek to mam wyciągniętych kilka pasków, z opcjami najczęściej używanymi. Punkty zaczepienia, cos co jest potrzebne przy każdym projekcie i co w trakcie często przełączamy. Pamiętam, na której wstążce się znajdują, Rysunek 2D, ale mam je dostępne zawsze pod ręką, ponieważ umieściłam je po prawej stronie okna roboczego. Zostawiłam też pasek Zoom, choć w jego szczątkowej formie i opcje z paska Zapytania. Opcję Odległość bardzo często wykorzystuje, ale nie mogłam zapamiętać, na której jest wstążce. Szybciej wpiszę odl, czyli alias polecenia lub wcisnę ikonę z paska, który także umieściłam po prawej stronie ekranu.

W zasadzie z paska narzędzi Zapytania używam tylko Odległość, ale te ikony są na dole ekranu i mi nie przeszkadzają. Czasem jak zmniejszę okno programu, to widać tylko Odległość, ale właśnie dlatego zmodyfikowałam pasek narzędzi Zoom. Było tam mnóstwo opcji, których nie wykorzystywałam i przy zmniejszonym oknie programu nie widziałam opcji Odległość. Dlatego zmodyfikowałam pasek Zoom. Jak? Włączyłam okno Adaptuj na zakładkę Paski narzędzi.

Jeśli okno jest włączone na tej zakładce to jeśli wciśniemy ikonę jakiegoś narzędzi, którego nie używamy i trzymając nadal wciśniętego wysuniemy go z paska, to w ten sposób usuwamy go z narzędzi. Podobnie możemy wprowadzić dowolną ikonę na dowolny pasek. Z okna Adaptuj, zakładki Paski narzędzi z lewej strony wybieramy nazwę paska, po prawej stronie pokazują się dostępne na nim narzędzia. Wciskamy lewy klawisz na potrzebne nam narzędzie i trzymając go nadal wciśniętego przesuwamy na dowolny istniejący pasek. Nowe narzędzi umieszczamy przed lub za ikoną, na której pozostawimy kursor.