Dodawanie skrótów, aliasów i poleceń w menu kontekstowym w ArCADii 10 – część 2

22W poprzedniej części opisałam dodawanie poleceń do menu kontekstowego, w tej dodawanie i modyfikację skrótów klawiszowych i aliasów. Co to są skróty klawiszowe? Każdy z nas wie, choć czasem może je mylić z Aliasami. Skróty klawiszowe to wywołanie polecenia przez wciśniecie kliku klawiszy z klawiatury jednocześnie. Skróty klawiszowe zaczynają się od klawiszy funkcyjnych, czyli Shift, Ctrl, Alt lub klawiszy od F1 do F12, a po nich następują litery lub cyfry lub inne znaki. Chyba każdy zna skrót Crtl+C (kopiowanie), Ctrl+V (wklejanie), czy też Ctrl+S (zapis), ale w programie jest ich dużo więcej. Jeśli przesiedliśmy się z innego programu, w którym były zdefiniowane jakieś skróty lub po prostu chcielibyśmy zdefiniować do polecenia skrót, żeby nie szukać go po wstążkach to po kliknięciu na dowolnej wstążce lub pasku narzędzi, poza ikonami, prawym klawiszem myszy i wybraniu z listy Adaptuj będzie nas interesowała zakładka Klawisze.

Po lewej stronie znajdują się skróty, które już istnieją. Po prawej wszystkie dostępne opcje programu ArCADia bez poleceń z systemu czyli ścian, rur wodociągowych itp. opcji.

Żeby dodać nowy skrót wystarczy kliknąć przycisk Nowy wcisnąć z klawiatury kombinację klawiszy, z prawej strony wybrać polecenie i zatwierdzić jego przypisanie przez przycisk Dodaj polecenie.

Jeśli jakiś skrót jest już zajęty, to możemy go usunąć i dodać na nowo z przypisanym innym poleceniem. Tu uwaga, że nie ze wszystkimi skrótami tak się da zrobić.

Ale, jeśli ktoś chciałby zdefiniować skrót klawiszowy do polecenia z systemu ArCADia to nie może? Nie ma opcji wypisanych z prawej strony, ale to jeszcze nie oznacza, ze nie da się wprowadzić skrótu np. do rysowania ściany. Jak to zrobić? Na początku musimy wiedzieć jak brzmi polecenie. Ścianę wprowadzany np. ikoną Ściana ze wstążki Architektura, ale oczywiście nie jest to polecenie, tylko ikona, która je wywołuje. Ale po kliknięciu na tej ikonie w obszarze poleceń mamy:

Polecenie: isa_iw

ŚCIANA

isaReference/isaceNter/isaapercenT/isaProps/<wskaż początek>

Z czego wiemy, że ścianę wywołuje polecenie isa_iw. Skoro znamy polecenie, to otwieramy okno Adaptuj i klikamy na Nowy na zakładce Klawisze. Wciskamy kombinacje klawiszy a w polu Polecenie wpisujemy isa_iw.

Analogicznie z innymi poleceniami systemu ArCADia.

 

Aliasy, to wpisanie jednej litery lub kilku liter dostępnych w danym poleceniu i zatwierdzenie ich poprzez Enter. Może się zdarzyć że w aliasie są liczby lub litery nie występujące w nazwie polecenia. Chodzi jednak o to, że są one wpisywanie po sobie zatwierdzone poprzez Enter, a nie wciskane jednocześnie. Najlepiej jeśli alias od polecenia jest faktycznie skrócona nazwą polecenia, wówczas łatwiej jest nam go zapamiętać. Dla przykładu jeśli chcemy włączyć rysowanie linii wystarczy, że wpiszemy l i zatwierdzimy Enterem.

Aliasy są definiowane w oknie Adaptuj na zakładce Skróty. Postepowanie jest analogiczne jak przy wprowadzaniu skrótów, z tym, ze nie używamy tu klawiszy funkcyjnych.