ArCADia-DRAFTER

Inwentaryzacja budynków może odbywać się zarówno w module ArCADia-INWENTARYZATOR jak i ArCADia-DRAFTER. Oba programy mogą łączyć się z dalmierzami firm Leica i Bosch przez Bluetooth (DISTO A6, DISTO D3a BT, DISTO D8, DISTO D2, DISTO D510, DISTO D810, DISTO D910 oraz Bosch: Professional GLM 100C). Oczywiście w obu programach można też rysować rzuty bez połączenia z dalmierzami, czyli poprzez wprowadzanie ścian ich długością i kierunkiem lub kątem. ArCADia-INWENTARYZATOR to moduł systemu ArCADia. Jeśli nie posiadamy dalmierza obsługującego technologię Bluetooth, a długości ścian podczas inwentaryzacji mierzymy taśmą, miarką lub innym dalmierzem to uzyskane wymiary możemy wprowadzić posiadając wyłącznie podstawową wersję programu. Rysunek możemy tworzyć na miejscu pomiaru na komputerze w programie ArCADia, ArCADia LT lub ArCADia PLUS lub na urządzeniu mobilnym z systemem Android w bezpłatnej aplikacji ArCADia-DRAFTER. Po zainstalowaniu pokazana jest krótka instrukcja obsługi programu, w którym można wstawić ściany, a w nie okna, drzwi i otwory. Rzuty ścian tworzą kondygnacje, które można dodawać definiując czy są poniżej czy powyżej. Do każdej kondygnacji można dodawać zdjęcia obrazujące obmiarowaną przestrzeń. Przed wprowadzeniem elementu najlepiej go zdefiniować, czyli np. zadać grubość ścianie. Będzie ona narysowana jak linia, natomiast, będzie pamiętała o swojej szerokości i przy imporcie do programu ArCADia te dane zostaną wykorzystane. Podobnie wymiary okna czy drzwi, które na rzucie nie będą widoczne w pełni. Tak stworzony projekt można później zaimportować do programu ArCADia, ArCADia LT lub ArCADia PLUS. Opcja ta dostępna jest w podstawowej wersji programu. Jednak tu przyda się rada. Rysując projekt w aplikacji ArCADia-DRAFTER ściany rysujmy zawsze w jedną stronę, ponieważ przy imporcie program zapyta właśnie o to, w którą stronę ściany były rysowane. Jeśli jakaś ścianę będzie narysowana w przeciwną stronę to będzie wprowadzona inną krawędzią, więc zostanie przesunięta.

Jeśli wszystkie ściany wprowadzimy w tą samą stronę, wówczas bez żadnych zniekształceń wprowadzimy je do programu ArCADia. Po imporcie zostaną wprowadzone wszystkie kondygnacje, które później trzeba na siebie nałożyć. W ArCADia-DFAFTER nie mamy podglądu poprzednio wprowadzonej kondygnacji, więc nie możemy narysować ich dokładnie nad sobą, ale po wczytaniu w ArCADii, ArCADii LT lub ArCADii PLUS wybieramy kondygnację bazowa, a pozostałe przesuwamy zaznaczając wszystkie ściany i używając opcji Przesuń. Następnie możemy wprowadzić dach i zwymiarować inwentaryzacje. Jeśli będziemy mieli licencję na moduł ArCADia-ARCHITEKTURA będzie można także stworzyć elewacje iprzekroje.

Jeśli mamy dalmierz z technologią Bluetooth także pamiętajmy o rysowaniu w jedną stronę, jeśli do tworzenia inwentaryzacji wykorzystujemy komputer z zainstalowanym modułem ArCADia-INWENTARYZATOR rysując pamiętajmy o wybraniu krawędzi ściany, którą rysujemy. Tu zasada jest podobna, jeśli zmienimy kierunek rysowania wówczas ściana, jeśli nie zmienimy krawędzi, będzie narysowana w złym miejscu. Odpowiednia krawędź ściany wybierana jest w oknie podczas rysowania. Aplikacja ArCADia-DRAFTER obsługuje te same dalmierze co moduł ArCADia-INWENTARYZATOR.