Paski narzędzi zamiast wstążek

Obecną tendencją graficzną w aplikacjach komputerowych jest umieszczanie wszystkich lub większości opcji na wstążki umieszczonych na górze ekranu.

Okno programu

ArCADia również ma taki interfejs, a od wersji 12 został usunięty zdefiniowany obszar roboczy ArCADia Klasyczna. Był to interfejs, w którym opcje były umieszczone na paskach narzędzi.

Okno programu

Oczywiście nie oznacza to, że nie będzie można wyłączyć wstążek. Dla zatwardziałych zwolenników klasycznego wyglądu aplikacji i na małe laptopy istnieje możliwość wyłączenia wstążek. W tym celu należy kliknąć na jednej z nich, poza ikonami, prawym klawiszem myszy.

Okno programu

Z powyższej listy należy wybrać Wygląd klasyczny i automatycznie zostaną wyłączone wstążki i włączone zostanie menu.

Okno programu

Na menu, poza opcjami należy kliknąć prawym klawiszem myszy i z listy wybrać Paski narzędzi…

Okno pasków narzędzi

Teraz należy wybrać zaznaczyć potrzebne paski narzędzi. Na koniec należy włączone paski narzędzi poukładać na ekranie i wyłączyć program. To dość istotne, ponieważ program przy zamknięciu zapisze ustawiony przez nas układ. Na wszelki wypadek można skopiować ustawienia do innego katalogu i w przypadku potrzeby zrestartowania ustawień podmienić je, żeby nie powtarzać powyższej procedury.