ArCADia 11

W ArCADia 11 zmienione zostało przeznaczenie programu. Od tej wersji jest ona dedykowana branży budowlanej i wspomaga projektowanie BIM w zakresie: architektonicznym, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada także opcje rysowania CAD, ale jako pomocnicze lub uzupełniające dla branżowych projektów budowlanych. W podstawowej wersji programu można stworzyć bryłę budynku rysując: ściany, okna, drzwi, słupy, kominy, stropy, schody i wprowadzając dach wraz z (lub bez) facjatkami czy oknami połaciowych. Można też narysować instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne i grzewcze oraz wprowadzić zestawienia elementów użytych przy projektowaniu wymienionych instalacji. Program zawiera biblioteki elementów instalacyjnych z podziałem na producentów, ale daje możliwość wprowadzania własnych danych lub nowych firm. Projekty rysowane są na rzutach, a w widoku 3D, który może być włączony przez cały czas lub w razie potrzeby, na bieżąco widać każdy wprowadzony element systemu. W ArCADia 11 widok 3D został rozwinięty o tryb zaawansowany, który renderuje scenę w czasie rzeczywistym. Jeśli karta graficzna w komputerze użytkownika ma wystarczające parametry, wówczas projekt oddany jest w realistyczny sposób wraz ze światłem i cieniem na budynku i jego otoczeniu, bez konieczności używania zaawansowanych opcji wizualizacji znajdujących się w module architektonicznym. Jeśli karta jest słabsza lub nie potrzeba jest w sennie pokazywać światłocienia, ponieważ np. projektujemy instalację kanalizacyjna, wówczas Widok 3D można przełączyć na tryb uproszczony, czyli taki jaki występował w poprzednich wersjach programu (jeśli kata graficzna ma za niskie parametry Widok 3D zostanie automatycznie uruchomiony w trybie uproszczonym).

Założeniem projektowania BIM jest między innymi stworzenie pełnego modelu budynku i późniejsze nim zarządzanie. W programie ArCADia można stworzyć taki model począwszy od architektury przez instalacje wewnętrzne, a posiłkując się także dodatkowymi modułami także przyłączyć projektowany budynek do sieci zewnętrznych. Wszystko w jednym modelu dzięki specjalistycznym opcjom do projektowania dla różnych branż. Widomo, że przy projektowaniu nie ma jednak czasu na to, żeby projekt od architekta przekazywany był po kolei do każdej branż. Zazwyczaj w tym samym czasie trafia do branżystów i projekty wykonywane są równocześnie. Oznacza to oczywiście sporo błędów, które wychodzą obecnie na etapie budowy. Nie chodzi tu o błędy w projektowaniu, ale o to, że branże projektując w tym samym czasie mogą użyć dla własnych elementów podobnych lokalizacji, czyli później elementy się nakładają lub przecinają. Żeby tego uniknąć w projektowaniu BIM bardzo duży nacisk kładzie się na sprawdzenie projektu przed wejściem na budowę, żeby uniknąć dużych kosztów przerabiania instalacji (i nie tylko) podczas prac wykonawczych. ArCADia 11 ma w podstawowej wersji programu opcje sprawdzające kolizje międzybranżowe w projekcie. Pozwalają one zaznaczyć i stworzyć listę elementów kolidujących ze sobą. Program nie poprawia błędów, zaznacza w sposób bardzo czytelny miejsce i elementy tworzące kolizje. Może ktoś zapytać, w jaki sposób sprawdzić różne projekty. Bardzo dobre pytanie. Wydruk projektów i nałożenie ich na siebie na płaskich rysunkach nie daje nam żadnych odpowiedzi, ale scalenie dokumentów wykonanych elementami systemu – owszem. Po utrzymaniu projektu architektonicznego wykonanego w programie ArCADia elementami systemu rysowane są instalacji. Następnie tak stworzony projekt odsyłany jest do architekta lub przy większych inwestycjach do osoby sprawdzającej projekt i tam są scalane w jeden model. Każdy używając ArCADii 11 może scalić projekty z różnych branż, opcja dostępna jest w podstawowej wersji programu. A po scaleniu można sprawdzić kolizje, które także są dostępnymi opcjami. Sprawdzony projekt wraz z zaznaczonymi kolizjami i dodatkową listą skolidowanych elementów trafia do odpowiednich branż, które zmieniają swoje instalacje i jeśli po powtórnym scaleniu i sprowadzeniu nie ma już niczego do poprawienia można zakończyć etap projektowania, jeśli znów coś zostanie wykryte procedura jest powtarzana do chwili, kiedy bez żadnych kolizji można rozpocząć budowę, które nie będzie przerywana niespodzianka.

Przy projektowaniu nie możemy zapomnieć o bardzo istotnej branży konstrukcyjnej. ArCADia 11 daje możliwość przeniesienia projektowanego przez architekta modelu budynku do programu R3D3-Rama 3D. Odbywa się to przez Widok konstrukcyjny, który przenosi podrys modelu wraz z głównymi elementami konstrukcyjnymi zawartymi w projekcie. Oznaczone są słupy, podciągi i dachy, które już w programie konstrukcyjnym można obliczyć.

Wersję podstawową można rozszerzyć o moduły branżowe, które wprowadzają do projektu techniczne rysunki np. przekroje w architekturze, aksonometrię w instalacjach wodociągowych, grzewczych i gazowych czy też profil w instalacji kanalizacyjnej. Moduły branż instalacyjnych rozszerzają program także o obliczenia wykonanych instalacji. Moduł architektoniczny wprowadza pewna automatykę np. przy wymiarowaniu oraz dowolność przy wprowadzaniu chociażby stropów, dachów lub stolarki. Zawiera także więcej połączeń z programami (modułami) konstrukcyjnymi R3D3-Ramą 3D oraz ArCADią-PŁYTĄ ŻELBETOWĄ oraz opcję obliczenia nasłonecznienia w pomieszczeniach. Rozszerza projekt o zestawienia, a dla ciekawszego pokazania projektów np. wnętrz można w tym module stworzyć wizualizację lub zapisać własne obiekty z elementów systemu.

Dodatkowo, jeśli współpracujemy z branżystami pracującymi na programach innych firm można rozszerzyć opcje programu o moduł ArCADia-IFC RVT, który daje możliwość zaczytania projektów jako podrys w formatach IFC, RVT i RFA. Połączenie naszego projektu wykonanego elementami systemu z podrysem IFC (jeśli elementy w zaimportowanym pliku mają wszystkie potrzebne informacje) daje nam możliwość sprawdzenia kolizji lub np. wyeksportowania naszego projektu w tym właśnie formacie.