ArCADia 11.0 – własne skróty

Adaptacja programów ArCADia 11.0 i ArCADia PLUS 11.0 bardzo się zmieniła w porównaniu do poprzedniej wersji. Opisywałam już jak modyfikować wstążki i paski narzędzi, czas na Aliasy i skróty klawiszowe. Rozdzielimy oba tematy a dwie części, choć definicja i przenoszenie jest analogiczna. Zaczniemy wiec od skrótów klawiszowych, czyli kombinacji klawiszy funkcyjnych (Shift, Ctrl, Alt, F1-F12) z literami i cyframi. Oczywiście skrót może zawierać więcej niż jeden klawisz funkcyjny, ale po nim/nich następuje albo jedna cyfra, albo jedna litera. Chyba wszyscy znają skróty Crtl+C – kopiowanie, Ctrl+V – wklejanie, Ctrl+S zapisywanie, czy choćby Ctrl+Z – cofnięcie. Większość programów działających na platformie Windows skróty te obsługuje, ale dodatkowo posiada wiele innych charakterystycznych tylko dla tej aplikacji, cz też aplikacji tego typu. Dla przykładu pracując na większości programów CAD (AutoCAD, Zwcad, ArCADia, INTERsoft-INTELLICAD itd.) skrót F8 będzie kojarzył się z funkcją Orto, bo właśnie do tego polecenia jest przypisany.

W programach CAD jest wiele skrótów, które pomogą szybciej wywołać polecenie, musimy jednak je znać. Po kliknięciu prawym klawiszem myszy za opcjami na dowolnej wstążce z manu kontekstowego, czyli rozwijalnej listy możemy wybrać Adaptuj

Wyświetlone okno już opisywałam. Dla przypomnienia, jeśli chcemy dodać, zdefiniować własny skrót klawiszowy (czy też inną część interfejsu programu) to zastajemy na zakładce Dostosuj. Jeśli mamy plik .ick zapisany np. w poprzedniej wersji programu ze skrótami, które tam zdefiniowaliśmy to przechodzimy na zakładkę Przenieś.

Przed definiowaniem własnych skrótów lub zaimportowaniem ich z wcześniejszej wersji dobrze jest przejrzeć skróty, kilka doszło, a nie da się ich nadgrać. Jeśli jest już jakiś skrót podpięty do innego polecenia, to musimy go usunąć i dopiero możemy dodać własny. Tu uwaga, bo nie każdy skrót będzie można usunąć i podmienić.

Zaznaczenie skróty w drzewie z lewej strony powoduje wyświetlenie jego właściwości po stronie prawej. Jeśli chcemy kombinacje klawiszy usunąć lub dodać to klikamy na nim prawym klawiszem myszy i z listy wybieramy odpowiednie polecenie.

Wstaw akcelerator – to polecenie pozwala na definicje nowego skrótu. Pozostałe elementy z listy kopiują i kasują zaznaczoną kombinacje.

Jeśli wybraliśmy Wstaw akcelerator wyświetlone zostanie okno, w które należy wprowadzić nowy skrót.

Dla przykładu zdefiniujemy polecenie, które wywoła rysowanie okręgu dwoma punktami, dlatego wybrany jest Ctrl i cyfra 2 z klawiatury numerycznej. Po kliknięciu na OK po prawej stronie okna zostaną wyczyszczone właściwości, które trzeba uzupełnić samodzielnie. Najważniejsza jest Nazwa komendy, Opis możemy wprowadzić, ale nie musimy.

W nazwie komendy wprowadzamy polskie polecenie, gdybyśmy definiowali skrót do wprowadzania linii to wpisalibyśmy tam Linia. Ponieważ ten przykład jest bardziej skomplikowany, to najpierw wpisujemy Okrąg, bo to jest komenda główna, a następnie dzieląc podkomendy „;” podajemy 2pkt i zatwierdzamy poprzez Enter.

Jeśli chcemy wprowadzić kolejny skrót to postępujemy analogicznie. Po zdefiniowaniu nowych kombinacji musimy pamiętać o wciśnięciu klawisza Zastosuj, a dopiero później OK.

Od teraz wywołacie skrótu Crtl+2 (z klawiatury numerycznej) pozwoli na wskazanie dwóch punktów dla narysowania okręgu.