ArCADia LT – import pdf

Nowa wersja programu ArCADia LT nie tylko ma zmieniony pasek poleceń, doszła także opcja importu plików PDF. Opcja ta dostępna jest ze wstążki Start, z grupy logicznej Obraz.

Po wybraniu ikony zostaje wyświetlone okno, w którym wskazujemy plik. Następnie w pasku poleceń mamy:

Wprowadź numer strony [?] <1>:

Żeby podać numer strony lub zatwierdzić domyślną pierwsza stronę przyciskiem  umieszczonym po prawej stronie paska przełączamy się na pojedyncze okno, w którym możemy podać odpowiedni numer strony i zatwierdzić poprzez Enter lub przycisk .

Wskazujemy miejsce położenia wczytywanego podkładu i w pasku poleceń mamy:

Określ współczynnik skali lub [Jednostka] <1.0000>

Zatwierdzamy współczynnik lub podajemy inny (jeśli znamy skale powiększenia lub zmniejszenia obrazu) i zatwierdzamy. Znów zatwierdzamy wprowadzenie kąta, lub podajmy inny kat i wprowadzenie zatwierdzamy.

Jeśli wczytany plik to mapa, to należy sprawdzić jej wielkość i jeśli to konieczne to podkład odpowiednio przeskalować. Na wstążce Architektura wśród opcji wymiarowania dostępny jest Wymiar dowolny. Nim możemy zmierzyć znany odcinek. Jeśli mapa przed skanowanie była w skali 1:500 to rozstaw krzyży powinien wynosić 50 m. Sprawdźmy więc, jaki jest faktyczny rozstaw.

Dzielimy pożądaną wartość przez obecnie rzeczywistą (50/0.847=59.032) i wynik jest naszym współczynnikiem skali. Zaznaczmy wprowadzony podkład i po kliknięciu prawym klawiszem myszy z listy wybieramy Skala. Wskazujemy punkt bazowy, czyli ten, od którego zostanie odliczony współczynniki skali. W pasku poleceń klikamy przycisk i podajemy wynik dzielenia i zatwierdzamy.

Jeśli chcemy, żeby mapa była położona w odpowiednich współrzędnych, wówczas odnajdujemy opisany na mapie krzyżyk, zaznaczmy mapę i z opcji edycji wybieramy Przesuń.

Punktem bazowym przesunięcia jest właśnie oznaczony krzyżyk, więc na niego klikamy. Następnie klikamy przycisk Bezwzględnie i podajemy sczytane współrzędne w polach x i y. Zatwierdzamy i odnajdujemy przesunięta mapę.

Mapę najlepiej odnaleźć przez włączenie opcji Przybliż znajdującej się na wstążce Widok w grupie logicznej Nawiguj 2D. Jeśli przycisk Bezwzględne nadal jest włączony to we współrzędnych:

Wskaż początek

Podajemy współrzędne, w które przesunęliśmy rysunek, a po zatwierdzeniu zmieniamy współrzędne o klika jednostek i zatwierdzamy.

Views All Time
Views All Time
1078
Views Today
Views Today
1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *