• Nowy program INTERsoft-INTELLICAD

  INTERsoft-INTELLICAD to program CAD przeznaczony do tworzenia dokumentacji 2D i 3D. Formatem zapisu (i odczytu) jest DWG od wersji 2.5 do 2013. Interfejs programu oparty jest na wstążkach, obszarze poleceń […]

  Czytaj dalej >>
 • Drukowanie w ArCADia LT

  Drukowane w ArCADii LT jest tylko to co znajduje się w ramce arkusza. Nie ma tu dodatkowych zakładek ze skomplikowanymi obszarami papieru, ani dziwnych obliczeń, żeby arkuszy był drukowany w […]

  Czytaj dalej >>
 • Nowa wersja programu – ArCADia LT

  ArCADia-START doczekała się nowej wersji. Wraz z nią została zmieniona nazwa programu; od teraz będzie się on nazywał ArCADia LT. Aplikacja wygląda podobnie do wersji poprzedniej, ale jest oparta na […]

  Czytaj dalej >>
 • Dodanie opcji do menu kontekstowego

  Menu kontekstowe to lista, która wyświetlana jest po kliknięciu na zaznaczony element np. linię. Lista jest zależna od zaznaczonego elementu i dostępne są na niej najczęściej używane opcje modyfikacji. Może […]

  Czytaj dalej >>
 • Personalizacja programu ArCADia 10

  Interfejs nowej wersji ArCADia 10 oparty jest na wstążkach, których nie można już, tak jak to było z paskami narzędzi przemieszczać po całym ekranie. Wstążki albo są wyświetlane przez cały […]

  Czytaj dalej >>
 • Wystające ocieplenie na ArCADia-INTELLICAD 8

  O ociepleniu wystającym ze ściany pisałam już w kontekście ArCADia-INTELLICAD 7. Dla przypomnienia dwa zrzuty poniżej, jeden z obszaru modelu, a drugi z arkusza. Za wyświetlanie skali linii w tej […]

  Czytaj dalej >>
 • Drukowanie w ArCADii

  Samodzielnie zainstalowana ArCADia ma dość specyficzny sposób drukowania. Drukowane jest to, co znajduje się w ramce arkusza. Po otworzeniu programu arkusz zawsze jest włączony i pokazuje zakres wydruku. Na pierwszej […]

  Czytaj dalej >>
 • Zmiany w obsłudze warstw INTELLICAD 8 – filtrowanie

  Nowa wersja INTELLICAD 8.0 wprowadziła wiele nowych możliwości dla zarządzana warstwami. Wprowadzone zostały stany warstw i możliwość filtrowania warstw, co poniżej postaram się opisać. Filtry warstw przydają się głównie przy […]

  Czytaj dalej >>
 • Wprowadzanie danych ortogonalnie

  Najłatwiejszym sposobem rysowania w programie ArCADia-INTELLICAD jest użycie polecenia Orto, które „unieruchamia” nasz kursor w pionie i poziomie. Opcję możemy włączyć na klika sposobów: menu: Ustawienia – Rysuj ortogonalnie pasek […]

  Czytaj dalej >>
 • Pierwsze kroki w ArCADia-INTELLICAD – część 1

  ArCADia-INTELLICAD to trójwymiarowy program CAD. Przy pierwszym zetknięciu może przerażać ilością narzędzi i skomplikowaniem obsługi. Wystarczy jednak poznać podstawowe tajniki, spersonalizować program i praca wyda się dużo prostsza. Jeśli pierwszy […]

  Czytaj dalej >>
 • Mierzenie odległości i pola

  ArCADia-INTELLICAD jak większość programów CAD posiada opcje pomiaru odległości, pola, własności fizycznych, podawania informacji o zaznaczonym elemencie itd. ArCADia zainstalowana jako samodzielny program nie posiada takich opcji. W niej można […]

  Czytaj dalej >>
 • Przeskalowanie podkładu geodezyjnego (bmp, jpg, tif)

  Skanowane podkłady można wprowadzić do programu: ArCADia-INTELLICAD 6 poprzez opcję Dodaj obraz… dostępną w menu Przeglądarka obrazów, ArCADia-INTELLICAD 7 poprzez opcję Dodaj obraz rastrowy… dostępny w menu Wstaw–Obraz. W oknie […]

  Czytaj dalej >>

Przykładowy rysunek 2

Narysujemy prosty symbol 2D, który można użyć w kolejnych projektach na rzutach architektonicznych. Użyjemy prostokąta i linii do rysowania, opcji: przesuń i szyk do edycji oraz końcowego, centralnego i symetrycznego punktu zaczepienia Wywołujemy polecenie Prostokąt. Możemy to zrobić na jeden z poniższych sposobów: Menu – Wstaw – Prostokąt Pasek narzędzi Rysuj 2D –  Prostokąt Pasek poleceń – prostokąt Klikamy w […]

Czytaj dalej

Przykładowy rysunek 1

Powyższy obrazek narysujemy opcją prostokąta i polilinii. Zaczynamy od wywołania polecenie Prostokąt. Możemy to zrobić na jeden z poniższych sposobów: Menu Wstaw – Prostokąt Pasek narzędzi Rysuj 2D –  Prostokąt Pasek poleceń – prostokąt Klikamy na obszarze roboczym w dowolnym miejscu. W ten sposób zaczynamy rysować. Podajemy wielkość prostokąta współrzędnymi względnymi. W obszarze poleceń wpisujemy @60,120 i zatwierdzamy poprzez Enter. […]

Czytaj dalej

Wprowadzania danych przez podanie współrzędnych

W ArCADia-INTELLICAD pracuje się w trójwymiarowej przestrzeni współrzędnych, które podajemy dla precyzyjnego określenia długości poszczególnych rysowanych elementów. Jeśli rysujemy w płaszczyźnie XY, to nie musimy podawać trzech współrzędnych, program będzie wiedział, że ostania współrzędna Z jest równa 0. Przy rysowaniu mamy do dyspozycji kilka metod wprowadzania współrzędnych: współrzędne bezwzględne współrzędne względne współrzędne względne biegunowe Współrzędne bezwzględne podajemy od początku układu […]

Czytaj dalej

Przesuwanie, powiększanie i pomniejszanie widoku rysunku.

Jeśli zgodnie z wcześniejszym teksem … rozmieściliście ikony to pasek Widoku znajduje się po prawej stronie ekranu. Pierwsza opcja Przerysuj służy do odświeżania (przerysowania) rysunku, zdarza się bowiem, szczególnie po tym jak coś usuniemy, że znikają nam zbyt duże fragmenty rysunku. Wówczas wystarczy wybrać tą ikonę i rysunek zostanie przerysowany i pokazany w całości. Druga ikona Panorama przesuwa nam widok […]

Czytaj dalej

Pierwsze kroki w ArCADia-INTELLICAD – część 2

Podstawą rysowania w programie ArCADia-INTELLICAD są komendy i wartości wpisywane w obszarze poleceń. Jeśli klikniemy na dowolną ikonę z paska narzędzi to w obszarze poleceń mamy informacje o nim. Dla przykładu: Wybieramy ikonę  Linia i w obszarze poleceń mamy: Po kliknięciu na ekranie (rozpoczęciu rysowania) mamy: Po wprowadzaniu danych końca linii: Z powyższego przykładu widać, że to co teraz jest […]

Czytaj dalej

Wykrywanie przecięcia wydłużenia linii, czyli ukryte punkt zaczepienia

W ArCADii-INTELLICAD jest 13 punktów zaczepienia.   Jak widać powyżej, na pasku jest tylko 11 punktów. Pozostałe dwa, bardzo przydatne, można uzyskać tylko poprzez wpisanie odpowiedniej komendy. Najpierw przybliżę te, które znajdują się na pasku: bazowy – wykrywa linie, polilinie, okręgi, łuki i pozostałe elementy na całej swojej długości; koniec – pokazuje początek, koniec linii, łuku, narożniki polilinii, prostokątów i […]

Czytaj dalej

Jak otworzyć plik z AutoCADa 2013

Jeśli dostaniemy od kogoś plik, który zamiast się otworzyć, pokaże poniższy komunikat, oznacza to, że pochodzi on z nowszej wersji programu AutoCAD lub ArCADia-INTELLICAD. ArCADia-INTELLICAD 2009 (6) ArCADia-INTELLICAD 7 Nie oznacza to oczywiście, że nie otworzymy tego pliku, ale musimy przed otwarciem przekonwertować go odpowiednio. Jeśli mamy ArCADia-INTELLICAD 2009, to formatem jego domyślnego zapisu jest AutoCAD 2007, zaś w ArCADia-INTELLICAD […]

Czytaj dalej

W jakim celu stosujemy warstwy w projekcie

W programie ArCADia-INTELLICAD, dla szybszej i precyzyjniejszej, a także łatwiejszej pracy, dzieli się rysunek na warstwy. Osoby zaczynające pracę nie zawsze z warstw korzystają, zapominają o nich lub myślą, że to tylko wydłuży pracę nad projektem. Jest to jednak złudne, bo im projekt bardziej zaawansowany, tym częściej sięgamy po obsługę warstw. Warstwy tworzymy samodzielnie, nadając im najlepiej logiczną nazwę podpowiadającą, […]

Czytaj dalej

Sposoby naprawy plików

Jeśli z plikiem dzieje się coś dziwnego, coś się nie drukuje, rysuje lub jest przekłamane, to znaczy, że z plikiem dzieje się coś złego. Zaczynamy od tego, że z menu Plik wybieramy opcję Test, w obszarze poleceń mamy: : _AUDIT Naprawić wszystkie błędy? [Tak/Nie] <N> Jeśli wybierzemy Nie, to program sprawdzi projekt i w obszarze poleceń wyświetli ilość znalezionych błędów […]

Czytaj dalej
1 10 11 12 13 14