Elewacja na kilka sposobów – sposób 1, część 2

To druga część opisu pierwszego sposobu rysowania poniższej elewacji (część pierwsza w linku). W tej części wprowadzimy okna mieszkań i piwnicy.

1-elew_01

Skończyliśmy obrys, narysowaliśmy linie podziału elewacji i linie pomocnicze.

1-elew_07

W tak przygotowaną siatkę wrysowujemy okna. Okno rozpoczynamy od skrzyżowania drugiej pionowej linii z trzecia poziomą (od dołu). Musimy włączyć punkt zaczepienia Przecięcie. Łatwiej będzie jeśli do okien użyjemy opcji  Polilinii. Okno wprowadzamy tak jakbyśmy używali opcji linii, czyli wprowadzamy polilinię pionowo w górę na 141, w prawo 85, w dół 141 i kończymy w miejscu, w którym zaczęliśmy.

Ramę okna wykonamy opcją modyfikacji  Odsuń. Po włączeniu opcji musimy podać odległość linii odsunięcia, czyli szerokość ramy 10 i zatwierdzamy. Teraz klikamy na dowolny bok prostokąta okna i klikamy w jego środku.

1-elew_08

Przed skopiowaniem okna należy jeszcze narysować jego podział. Opcją Linia od wewnętrznego obrysu ramy rysujemy poziomo w prawo długość 60 i wyznaczamy linie pionową. Usuwamy krótką linie pomocniczą i opcją Odsuń rysujemy ramę szerokości 10.

1-elew_09

Zaznaczamy wszystkie linie okna i wybieramy opcję  Kopiuj z modyfikacji. Po wywołaniu polecenia należy pokazać Punkt bazowy, dlatego klikamy w narożniku (zewnętrznym) okna.

1-elew_10

Następnie klikamy na wyższe przecięcie linii pomocniczych i na dwa kolejne. Nie wychodząc z opcji kopiujemy też okna na przedostatnią linię pionową, na jej kolejne przecięcia z poziomami.

1-elew_11

Okna w prawym rzędzie powinny mieć podział odwrotny, dlatego zaznaczamy wewnętrzną ramę okien i przesuwamy ją o wektor -29,0.

1-elew_12

Na przecięciu trzeciej pionowej linii z trzecią poziomą rysujemy kolejne okno. Znów używamy do tego Polilinii i zadając kolejno długości do góry 141, w prawo 141, w dół 141 i zamykamy kwadrat. Opcją Odsuń rysujemy 10 cm ramę do wnętrza okna. Podział okna tym razem jest symetryczny, pierwsza pionowa linia od lewej jest w odległości 55.5, a kolejna o 10 cm dalej. Po narysowaniu okna i usunięcia z niego linii pomocniczej kopiujemy je i znów jako punkt bazowy wskazujemy lewy dolny narożnik okna. Kopie umieszczamy na kolejnych liniach poziomych powyżej i przy trzeciej od lewej linii pionowej.

1-elew_13

Rysujemy poziomą linie, na której umieścimy okna piwnicy. Linia ta jest 36 cm powyżej linii obrysu, ale tym razem nie do końca obrysu, tylko kawałek w prawo.

1-elew_14

Okno piwnicy rysujemy polilinią w górę 60, w prawo 80, w dół 60 i kończymy w miejscu rozpoczęcia. Ramę okna ponownie rysujemy opcją Odsuń na 10 cm. Od prawego dolnego narożnika nowego okna rysujemy linię w prawo na długość 91. Wychodzimy z opcji. Zaznaczamy okno piwnicy i linię pomocniczą i kopiujemy, zaznaczając jako punkt bazowy lewy dolny narożnik okna.

1-elew_15

Koniec narysowanej linii jest miejscem wstawienia kopii okna. Po wprowadzeniu pierwszej kopii wprowadzamy jeszcze jedną i wychodzimy z opcji. Usuwamy linie pomocnicze miedzy oknami piwnicznymi, zaznaczamy okna i kopiujemy na prawą stronę. Tym razem punktem bazowym będzie punkt na obrysie zewnętrznym.

1-elew_17

Kopię umieszczamy na trzeciej od lewej linii pionowej.

Usuwamy linie pomocnicze rysowane dla wprowadzania okien.

1-elew_18

Czas na drzwi wejściowe i okna klatki schodowej. Opis znajdzie się w trzeciej części…

– zobacz część trzecią

Views All Time
Views All Time
748
Views Today
Views Today
1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *