Adaptuj… – ArCADia 10.4 -część 2

Okno Adaptuj w programie ArCADia 10.4 składa się z dwóch zakładek Dostosuj i Przenieś.

Zakładka Dostosuj pozwala na zmiany wstążek, pasków narzędzi, menu kontekstowego itp. narzędzi tworząc nowe opcje, przenosząc je i usuwając. Możemy modyfikować i zapisywać zmiany klikając na Zastosuj.

Zakładka Przenieś pozwala natomiast na wprowadzenie narzędzi z plików:

Plik .mnu i .mns to plik z zapisanymi paskami narzędzi, .icm to menu programu, które domyślnie w ArCADia 10.4 tak jak i w 10.3 jest wyłączone. Skróty klawiszowe zapisywane i importowane są z pliku .ick, a aliasy poleceń z pliku .ica i .pgp.

Jeśli w poprzedniej wersji zdefiniowaliśmy jakieś własne skróty, aliasy lub paski narzędzi to właśnie na zakładce Przenieś możemy je wczytać i przenieść do nowej wersji programu.

Po prawej stronie okna w ikony Otwórz wskazujemy importowany plik np. z paskami narzędzi. Pokazuje się jako gałąź pod Obszary robocze. Po prawej stronie musimy rozwinąć drzewo, tak, aby mieć możliwość wprowadzenia do niego nowych poleceń, po prawej stronie także rozwijamy zaimportowane opcje. Z prawej strony wybieramy pasek, wciskamy lewy klawisz myszy i trzymając go przeciągamy go na lewą stronę.

Analogicznie postępujemy z kolejnymi paskami, skrótami klawiszowymi i alisasami. Na zakończenie zapiszmy zmiany ikoną Zapisz znajdującą się po lewej stornie okna.

Powyższe zmiany zapisywane są w pliku Default.CUI znajdującym się w ustawieniach użytkownika. Jeśli zmieniamy komputer i chcemy zachować cały układ interface, własne sktóry i aliasy to możemy przenosić poszczególne elementy, ale możemy też znaleźć wymieniony plik i po prostu przekopiować go w tą sama lokalizacje na nowym komputerze. Wśród opcji zakładki przenieś nie ma niestety opcji otworzenia czy zaimportowania pliku .cui dlatego w razie potrzemy trzeba to zrobić ręcznie. Plik Default.CUI znajduje się w katalogu c:\Users\***\AppData\Roaming\INTERsoft\ArCADia PLUS\10.4\

*** tu powinna się znaleźć nazwa użytkownika, na którego się logujemy, zazwyczaj jest to nasze imię lub nazwisko.

Kopię zapasową wyżej wspomnianego pliku też dobrze jest zrobić, można go wykorzystać, jeśli zajdzie potrzeba zrestartowania ustawień, żeby znów nie trzeba było importować poszczególnych elementów.

Views All Time
Views All Time
604
Views Today
Views Today
2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *