ArCADia LT – pasek poleceń

Pasek poleceń programu ArCADia LT różni się od tego, który był dostępny w ArCADia-START.

alt-3-01

Pasek poleceń można ogólnie podzielić na 3 części. Pierwsza pokazuje, jakie polecenie jest obecnie używane lub było przed chwilą użyte. Ta część jest również przyciskiem, który podczas wyświetlania informacji o ostatnio użytej funkcji po wciśnięciu wywoła polecenie. Jest jednak jedno zastrzeżenie: musi być to opcja wprowadzania. Jeśli poprzednio użyliśmy opcji edycji, to aby poprzez przycisk pierwszej części paska wywołać opcję, najpierw należy zaznaczyć element, który będzie modyfikowany. Po tym można wcisnąć przycisk.

Druga części pokazuje fazę aktualnego polecenia. Podawane są tu współrzędne, długości i kąty. Zatwierdzanie tych danych odbywa się za pomocą przycisków Akceptuj, anulowanie zaś przyciskiem Przerwij. Tę część znów można podzielić na trzy części. Pierwsza część pokazuje fazę polecenia, np. Wskaż początek lub Określ punkt bazowy. Po niej następuje część, w której znajduje się pole do wprowadzenia danych. Wpisujemy w nie obydwie współrzędne przedzielone znakiem przecinka. Domyślnie wprowadzane będą współrzędne bezwzględne. Jeśli chcemy wprowadzić współrzędne od wskazanego punku, wówczas albo wciskamy przycisk Względnie znajdujący się za polem, albo wprowadzamy współrzędne x,y poprzedzone znakiem „@”, czyli @100,0 dla poziomej linii o długości 100 cm. Przycisk Względnie wprowadza znak „@” automatycznie przed wpisanymi danymi zawsze, kiedy jest wciśnięty. Przycisk nie rozpozna, czy podajemy wartość kąta, czy współrzędne, dlatego należy pamiętać, że jeśli wprowadzamy jakąś wartość długości, kąta czy ilość elementów, przycisk Względnie musi być wyłączony. Jeśli jest włączony, przed polem wartości widnieje symbol @.

alt-3-02

Jeśli przy podawaniu np. kąta przycisk będzie włączony, program nie wprowadzi danych. Trzeba będzie przycisk wyłączyć i powtórzyć podanie wartości.

Przycisk Akceptuj potwierdza wprowadzane dane tak samo jak Enter lub prawy klawisz myszy. Przerwij wychodzi z polecenia bez wprowadzenia elementu lub danych analogicznie do klawisza Esc.

Trzecia część paska poleceń to opcje ułatwiające wprowadzanie elementów, np. Odniesienie czy Pomiędzy dwoma punktami. W tej części znajduje się także dostęp do Właściwości wprowadzanego elementu. Opcje, które pojawiają się w tej części, zmieniają się w fazach polecenia i są analogiczne do opcji znajdujących się w oknie wprowadzania.

alt-3-03

alt-3-04

Views All Time
Views All Time
547
Views Today
Views Today
1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *